Studenttevredenheid en kwaliteit

Studenttevredenheid en kwaliteit

24 maart 2017 Blog 0

20/09/2013

Gisteren stond de eerste bijeenkomst van het Nederlands Netwerk Kwaliteit in het teken van de studenttevredenheid.

Er wordt in het hoger onderwijs veel energie gestoken in het meten van de tevredenheid van de verschillende stakeholders. Studenten, het werkveld, medewerkers en alumni worden regelmatig bevraagd over het onderwijs en de voorzieningen. Instellingen investeren in maatregelen die erop gericht zijn de tevredenheid te verhogen.

Er wordt hoog ingestoken op het studentenoordeel als maat voor kwaliteit. Hogescholen en universiteiten hebben er zelfs een prestatieafspraak over gemaakt met de Minister. Bij de accreditatiebesluiten worden ‘feitelijke gegevens’ gevoegd. De NVAO geeft aan dat deze cijfers in het publieke debat over de kwaliteit van het onderwijs mede een belangrijke rol spelen. De NVAO hecht er dan ook sterk aan dergelijke cijfers op te nemen in de accreditatiebesluiten.

Maar: Wat zegt een hoge tevredenheid nu over de kwaliteit van het onderwijs? Is tevredenheid een garantie voor het goed doorlopen van het accreditatietraject? Worden deze gegevens ook gebruikt bij de visitatie van opleidingen? Als dat zo is wat betekent dit dan voor de kwaliteitszorgfunctie?

Annemieke Voets (senior adviseur Leer- en InnovatieCentrum Avans Hogeschool) en Paul Nieuwenhuis (hoofd Bureau Kwaliteitszorg Saxion Hogeschool) leidden dit vraagstuk gisteren in. Zij gaven een beschouwing over de betekenis van studententevredenheid op hun hogeschool inclusief de relatie met de accreditatie van opleidingen. Hun presentatie vindt u hier

Opvallend daarbij was de opmerking dat er geen correlatie lijkt te bestaan tussen de score van een opleiding op de NSE of keuzegids en de accreditatiescores. Relationele kwaliteit heeft geen voorspellende waarde voor de professionele en organisatorische kwaliteit van een opleiding. Dit werd ook bevestigd door Janos Betkó van NQA. NQA gebruikt de scores vooral vanwege haar signaalfunctie. Als de scores echt laag zijn, is dat reden om op dat aspect nader onderzoek te doen. Zijn presentatie vindt u hier

Uitgebreid verslag van deze uiterst informatieve bijeenkomst is gedaan door Wiep Koehoorn. U vindt het hier: http://wiepkoehoorn.blogspot.nl/2013/09/studententevredenheid-als-kwaliteitsmaat.html

Geef een reactie