Cursusaanbod HBO

A few things we’re great at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Opleidingscommissie als strategische kwaliteitspartner

In deze eendaagse cursus gaan we in op de (nieuwe) taken van de opleidingscommissie. We behandelen vragen als Wat is onderwijskwaliteit?, Wat is goed onderwijsbeleid en hoe adviseer je daarbij? Waar gaat de OER over en waar moet je op letten wanneer je daarover een advies geeft? Hoe raadpleeg je je achterban? Waar trek je samen op met het management en waar ben je onafhankelijk? Wat is de betekenis van accreditatie, hoe gaat dat in zijn werk en wie zijn erbij betrokken? Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?

Meer informatie

Onderwijskwaliteit HBO

In de driedaagse cursus gaan we o.a. in op de volgende vragen: Hoe bouw je een goed curriculum op? Hoe borg je dat duurzaam? Welke partijen spelen in het onderwijs welke rol? en hoe werken ze daarbij optimaal samen? Hoe creëer je bij je opleiding een professionele onderwijscultuur? En hoe bouw je een lerende kennisorganisatie?

Meer informatie

Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap is van cruciaal belang bij het aansturen van docenten(teams). Een echte onderwijskundig leider heeft visie op onderwijs en is in staat om onderwijskundige, veranderkundige en organisatiekundige principes toe te passen waar nodig. Tijdens  deze tweedaagse cursus krijgt u de ingrediënten aangereikt en wordt u uitgedaagd om uzelf als onderwijskundig leider verder te ontwikkelen. 

Meer informatie

Eendaagse incompany cursus: Onderwijskundig leiderschap voor managementteams

In dit eendaagse incompany maattraject gaat u als managementteam verkennen waar u staat op het gebied van onderwijskundig leiderschap en waar mogelijkheden liggen dit te verstevigen.

Meer informatie

Basiskwalificatie Examinering (BKE)

De deelnemer leert vanuit opleidingsdoelen en leerdoelen een basisontwerp voor een toets te maken, een toetsmatrijs op te stellen en te analyseren, een toets op te stellen die voldoet aan kwaliteitscriteria, een cesuur voor de toets aan te geven en te onderbouwen, criteria voor afname van de toets te beschrijven, een toets te beoordelen en een toetsanalyse te maken, de resultaten van een toets te registreren, een toets te evalueren en op basis daarvan een verbeterplan te maken.

Meer informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Veel professionals kiezen vanuit hun passie voor het beroep docent. De transitie van vakprofessional naar het docentschap is echter niet eenvoudig. Zo heb je te maken met groepsdynamica, gemotiveerde en minder gemotiveerde studenten, de complexiteit van een toets ontwikkelen en afnemen, feedback geven aan en ontvangen van studenten en het ontwikkelen van onderwijs. Hoe ga je om met deze boeiende maar complexe onderwerpen waar je als docent mee te maken krijgt? Deze onderwerpen staan centraal in de cursus BKO. 

Meer informatie

Eendaagse incompany cursus: Samenwerken aan curriculumontwikkeling

Hoe laat je professionals uit verschillende disciplines constructief en productief met elkaar samenwerken aan curriculumontwikkeling?

Meer informatie

Leiden van complexe onderwijsinnovatie

Een dynamische leerreis naar het bruisende hart van innovatie.

Meer informatie

Onderwijsontwikkeling op basis van design strategieën

Hoe formuleer je een effectieve design strategie voor het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs?

Meer informatie