Onderwijs.pro helpt bij valideren opleidingsinstituten en inschalen programma’s op NLQF-niveau

Onderwijs.pro helpt bij valideren opleidingsinstituten en inschalen programma’s op NLQF-niveau

Carien Touwen & Chhetri Ober, november 2017

Onderwijs.pro heeft de afgelopen maanden RNW Media (voorheen de Wereldomroep) geholpen bij het ontwikkelen van het trainingscentrum RNTC tot een gevalideerd opleidingsinstituut. Ook heeft Onderwijs.pro een honoursprogramma voor (startende) professionals in journalistiek, communicatie en media ontworpen en helpen inschalen op NLQF6 niveau. Door deze trajecten hebben wij ervaring in:

  • het begeleiden van organisaties die een, door het NLQF gevalideerd, opleidingsinstituut willen worden.
  • het ontwerpen en gereed maken van opleidingsprogramma’s voor inschaling door het NLQF.
  • het ondersteunen en adviseren bij het indienen van validiteits- en inschalingsaanvragen bij het NLQF.

Wat wilde RNW Media?
RNW Media is een Nederlandse multimedia-organisatie in Hilversum die zich richt op jongeren en jongvolwassenen in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting beperkt is. Het gaat om landen in Sub-Sahara Afrika, de Arabische wereld, Latijns-Amerika en China. De wens van RNW-Media was om als opleidingsinstituut stevige cursussen aan te bieden die qua niveau internationaal erkend zijn.

Waarom het NLQF?
De opleidingen die door de overheid worden gereguleerd zijn generiek ingeschaald. Zo zijn bijvoorbeeld alle hbo bacheloropleidingen ingeschaald op NLQF-niveau 6 en masteropleidingen op NLQF-niveau 7.  RNW Media biedt geen reguliere bachelor- of masteropleidingen aan, dus is er gekozen om NLQF het honoursprogramma van RNW Media in te laten schalen.

Validiteitsaanvraag
De eerste stap is om de organisatie te laten voldoen aan alle eisen van het NLQF. Dit is een voorwaarde om inschalingsverzoeken te kunnen indienen. De organisatie moet de validiteit van de opleiding kunnen onderbouwen. De volgende onderdelen zijn hierbij cruciaal:

  • Continuïteit van de organisatie en hoe ziet de organisatie eruit?
  • Examinering; Hoe wordt het eindniveau gemeten en geborgd?
  • Kwaliteitsborging; Hoe ziet het kwaliteitszorgsysteem eruit en hoe worden verbeteracties geïmplementeerd.

Een organisatie (her)ontwikkelen tot een opleidingsinstituut kost -afhankelijk van reeds aanwezige opleidingselementen- ongeveer drie maanden. Hierbij hoort ook het inrichten van randvoorwaarden zoals onderwijsbeleid, een examencommissie, klachtenprocedure en zo meer. Wanneer de organisatie alles op orde heeft, kan een validiteitsaanvraag ingediend worden.

Inschalingsaanvraag
Wanneer de organisatie voldoet aan de validiteitstoets van het NLQF kan ze programma’s of cursussen gaan indienen voor inschaling op het gewenste NLQF-niveau. Na een succesvolle aanvraag  mag de organisatie certificaten uitgeven voor het ingeschaalde niveau.

Om een inschaling te kunnen indienen bij het NLQF moeten een onderbouwing gegeven worden van het aangevraagde niveau. Dat kan d.m.v.:

  • Descriptoren (kennis, toepassing, probleemoplossende vaardigheden, leer-en ontwikkelvaardigheden, informatievaardigheden, communicatievaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid).
  • Arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie.
  • Examinering.

Het ontwikkelen van een volledig nieuw programma van een half jaar voltijd (30EC) op NLQF niveau 6 kost ongeveer drie maanden.

Bent u van plan om van uw organisatie een opleidingsinstituut te maken en uw opleidingsaanbod in te laten schalen door het NLQF dan zijn wij de partij die u hierbij kan adviseren en ondersteunen.