NNK-studiemiddag: de kwaliteitsadviseur als reflective practitioner

NNK-studiemiddag: de kwaliteitsadviseur als reflective practitioner

24 maart 2017 Blog 0

08/06/2015

Donderdag j.l. organiseerden Ouke Pijl (HU), Mieneke Zanders (HvA), Ben van Schijndel en ik de studiemiddag “kwaliteitsadviseur als reflective practitioner”.

Aan het Spui in Amsterdam gingen 60 HBO kwaliteitsadviseurs en 5 MBO adviseurs op zoek naar de volgende vragen:

Gaan kwaliteitscultuur en ‘in control zijn’ samen in organisaties van professionele hoger onderwijs? Welke aanpak is wanneer effectief: centraal of juist decentraal? Hoe hangen interne en externe kwaliteitszorg samen? En hoe kiest de kwaliteitsadviseur hierin (steeds opnieuw) de juiste positie?

De middag werd geopend door Jan Welmers (lid college van bestuur Fontys Hogescholen). In zijn presentatie “Instellingsaccreditatie, de logische en noodzakelijke vervolgstap,  liet hij zien dat de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de opleiding een instellingsverantwoordelijkheid is. De vaststelling van de kwaliteit van de opleiding maakt daar deel van uit. Op elk moment en ieder jaar moet de kwaliteit door het CvB aangetoond kunnen worden zonder dat daarvoor externen moeten worden ingehuurd. Jan liet zien hoe Fontys deze instellingsverantwoordelijkheid vormgeeft en wat dat betekent voor de kwaliteitsadviseurs (nu en in de toekomst). Ook ging hij in op wat sinds de accreditatie goed gaat, wat nog wat achterblijft en hoe we het argument van “administratieve lastenverzwaring” in perspectief moeten zien.

Daarna gingen wij in vier workshops uiteen.

Workshop 1. De kwaliteitsadviseur bij grote en complexe opleidingsverandertrajecten, Reen Pouwels, senior kwaliteitsadviseur concernstaf Onderwijsbeleid. Hogeschool Inholland.

Workshop 2: Participatie: lessen uit de praktijk, Wil de Vries-Kempes, Hoofd Kwaliteit en Accreditatie|Bestuursstaf Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam.

Workshop 3: Kwaliteitssysteem van Avans: successen en dilemma’s, Annemieke Voets, senior beleidsadviseur kwaliteitszorg en Sanne Damsma, projectleider van het project herijking kwaliteitssysteem Avans hogescholen

Workshop 4. Kwaliteitszorg binnen een eigenzinnig besturingsmodel, Marian van Noort, projectmanager en Saskia Sluiter, senior beleidsadviseur, beiden werkzaam bij het project Instellingstoets Kwaliteitszorg van De Haagse Hogeschool.

De tweede plenaire lezing werd verzorgd door Lucien Bollaert (lid dagelijks bestuur NVAO). Hij gaf een presentatie rond de vraag:  Hoe kunnen kwaliteitsadviseurs bijdragen aan de kwaliteitscultuur?

De middag werd afgesloten met een gesprek tussen de zaal en Lucien Bollaert en Jan Welmers.

Zelf blik ik terug op een hele interessante middag waarin wij inderdaad handvatten en vergezichten aangereikt hebben gekregen waarmee wij verder kunnen bij het invullen van onze professie.

Ik wil, mede namens mijn mede-organisatoren alle mensen die een actieve bijdrage hebben geleverd bij dezen nogmaals hartelijk danken.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

De presentatie van Lucien Bollaert is inmiddels ook op de nvao site geplaatst (klik hier).

Geef een reactie