Instellingsaccreditatie 3.0

Instellingsaccreditatie 3.0

24 maart 2017 Blog 0

20/03/2016

Op donderdag 14 april 2016 organiseert het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs een bijeenkomst over de nieuwe plannen op het gebied van de instellingsaccreditatie.

Deze middag komen er twee sprekers Paul Zevenbergen, vicevoorzitter van de NVAO en Wil de Vries-Kempes, hoofd Kwaliteit & Accreditatie van de Hogeschool van Amsterdam aan het woord. Zij geven hun visie op voortgang en voorbereiding  van het Accreditatiestelsel 3.0 en de pilot instellingsaccreditatie in het bijzonder. In een snel tempo komen langs: verbeterpunten, aandachtspunten, keerpunten, zorgpunten en prachtpunten van de pilot instellingsaccreditatie. Daarna gaan wij met hen in debat.

Hogescholen willen graag naar een efficiënter accreditatiestelsel toe dat het niveau en de kwaliteit van het onderwijs borgt en bovendien een grotere bijdrage levert aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Een accreditatiestelsel gebaseerd op vertrouwen heeft daarbij voorkeur. Net als het maken van onderscheid tussen beoordeling en verbetering. Instellingsaccreditatie is een manier om het vertrouwen in de professional en de instelling uit te spreken. Dit is een van de uitgangspunten van de pilot instellingsaccreditatie. Het eigenaarschap van de professional en de verantwoordelijkheid van de instellingen voor eigen kwaliteitszorg komen in de pilot onder meer tot uitdrukking in de grotere rol die de opleiding en daarmee de professional krijgt bij de inrichting van de opleidingsvisitatie. In de voorstellen voor de pilot blijft de visitatie door externe peers voor elke opleiding bestaan voor de standaarden 1! en 4.

Er is scepsis over de weg die de Minister met 3.0 inslaat. Veel instellingen vinden de condities waaronder de pilots plaatsvinden niet aantrekkelijk genoeg, niet voldoende vertrouwen gevend/gunnend en soms (principieel) niet acceptabel. Deze middag worden we op de hoogte gesteld van de actuele ontwikkelingen in Accreditatiestelsel 3.0 en de bijbehorende pilots in 2017.  Zo mogelijk met verwerking van de input uit de interactieve workshops van de NVAO in Den Bosch, Utrecht en Zwolle en inbreng van studenten.

Programma:

13.30  Welkom door Paul Nieuwenhuis (voorzitter NNK platform HBO)

13.40  Introductie bijeenkomst door de gespreksleider Anneke Vierhout,

beleidsadviseur HvA en lid Platform HBO

13.45  Presentatie Actuele ontwikkelingen Accreditatiestelsel 3.0

door  Paul Zevenbergen, vice voorzitter NVAO

14.15  Prachtpunt: Een pleidooi voor de pilot instellingsaccreditatie
door Wil de Vries-Kempes,  hoofd Kwaliteit en Accreditatie,

beleidsafdeling O&O HvA

14.40  Pauze

15.00  Debat geleid door Anneke Vierhout

15.40  Samenvatting bevindingen

15.50  Mededelingen, Halen en Brengen, Rondvraag door Paul Nieuwenhuis

Paul Zevenbergen van de NVAO  gaat in op de vraag hoe de pilot instellingsaccreditatie goed voorbereid  kan worden en hoe de voortgang hiervan effectief te monitoren is. Wat is er tot nu opgehaald  om de kwaliteit van de opleidingen te versterken en welke structurele keerpunten zien wij in het huidige accreditatieregime.

Wil de Vries-Kempes maakt er namens de HvA een prachtpunt van en houdt een pleidooi voor deelname aan de pilot instellingsaccreditatie. Deze biedt kansen op versterking van eigenaarschap op opleidingsniveau. Ervaren studenten, docenten en beleidsmakers accreditatiestelsel 3.0 als een versterking van de opleidingskwaliteit?

Kosten
NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).

 

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website

Geef een reactie