Doorontwikkeling Leergang kwaliteit HBO – download gratis ons intakeformulier

Doorontwikkeling Leergang kwaliteit HBO – download gratis ons intakeformulier

24 maart 2017 Blog 0

06/12/2016

Vorige week was de laatste bijeenkomst van de zesde groep van de “leergang kwaliteit HBO”. De groep was dit keer groot en vooral ook divers. We hadden cursisten met jaren ervaring, maar ook cursisten die nog maar net in het hoger onderwijs werkzaam zijn. We hadden lijnmanagers, curriculumcommissieleden, examencommissieleden en kwaliteitsadviseurs. Ook de onderwijsinspectie was deze keer als deelnemer aanwezig. Deze variëteit maakte dat de kennisuitwisseling – tussen de 17 deelnemers van 11 verschillende instellingen – nog intenser was dan bij de vorige ronden.

We hebben deze ronde voor het eerst gewerkt met een uitgebreide intake, waarbij voor elk van de zes blokken het leerdoel is geformuleerd. De deelnemers konden bij elk leerdoel aangeven wat ze specifiek wilden leren en daarbij ook casuïstiek aandragen. De specifieke leerdoelen en de casuïstiek hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het programma. Vooral de meer ervaren deelnemers presenteerden tijdens de trainingsdagen hun eigen ervaringen en problematiek, die we vervolgens samen uitwerkten.

Uit de evaluatie bleek dat de leergang goed gewaardeerd werd. Ervaren deelnemers gaven aan dat ze nu meer theoretische onderbouwing en samenhang percipiëren in hun werk. Minder ervaren deelnemers gaven aan in drie dagen een vrij compleet beeld van de kwaliteit van het HBO onderwijs te hebben gekregen.

Enkele evaluatieresultaten:

  • Rapportcijfer voor de leergang: 4,6 (5 puntsschaal).
  • Inhoudelijke kennis en didactiek trainers: 4,5 (5 puntsschaal).
  • Door deze leergang kan ik m’n werk beter doen: 7,7 (10 puntsschaal).
  • Ik zou deze training aanraden aan mijn collega’s: 8,3 (10 puntsschaal).

Enkele opmerkingen:

  • Veel geleerd over eigenaarschap en het belang om dat binnen je organisatie te verduidelijken en hierop te sturen.
  • Ik kan nu veel beter dan in het verleden vanuit de onderwijskunde en de onderwijsinhoud adviseren.
  • Leergang doet beseffen hoe complex een onderwijsorganisatie in elkaar steekt en hoe je de lijn, de commissies en de staf optimaal kan inzetten en laten samenwerking bij kwaliteitsverbetering.
  • De driehoek relationele kwaliteit, organisatorische kwaliteit en professionele kwaliteit was verhelderend.

Dit zijn scores en uitspraken waar Ouke Pijl en ik erg trots om zijn.

De cursisten gaven ons nog twee tips mee:

  1. Geef het intakeformulier vrij aan potentieel geïnteresseerde mensen. Zij kunnen dan precies zien waar de leergang over gaat en wat ze zelf zouden kunnen brengen en halen. Op basis daarvan kunnen ze beter beslissen of ze zich willen inschrijven. Dit advies volgen we op. Bent u mogelijk geïnteresseerd, vul dan voor uzelf eens ons intakeformulier in.
  2. Maak voor alle cursisten die ooit aan de leergang hebben deelgenomen een besloten community waarin documenten kunnen worden uitgewisseld, ervaringen kunnen worden gedeeld, al het cursusmateriaal is terug te vinden en waarin chats en discussies kunnen plaatsvinden. Ook dit advies volgen we op. We zijn op dit moment dit platform aan het bouwen. De circa 100 cursisten die zich ooit hebben ingeschreven, zullen hier in het voorjaar van 2017 gebruik van kunnen maken.

Met deze aanpassingen gaan wij de volgende ronde in. Inschrijven hiervoor kan nog steeds via http://www.deursenonderwijsgroep.nl/leergang-kwaliteitsadviseur-hoger-onderwijs/

Bent u nieuwsgierig of de leergang ook iets voor u is? Vul dan geheel vrijblijvend het intakeformulier in. U kunt dat hier downloaden.

Geef een reactie