Project en Adviesbureau voor
onderwijskunde 

Vacature Senior Onderwijskundige 

Geïnteresseerd? Bekijk hier de uitgebreide vacature.

Meer informatie

Samenwerking met CIIO

Instellingen die MBO-opleidingen aanbieden, moeten vanaf augustus 2018 (streefdatum) werken met gevalideerde examens.

Lees hier de blog

Cursus onderwijskundig leiderschap

Nieuwe data zijn bekend. Schrijf je snel in!

meer informatie

Wat doen we?

Onderwijs.pro is hét bureau voor onderwijskwaliteit en onderwijskunde. Onze dienstverlening richt zich hierbij op adviseren, projectleiding, cursussen en het schrijven van onderwijsbeleidsdocumenten.

meer informatie

Onderwijsontwikkeling

Als onderwijskundigen begeleiden wij docententeams bij curriculumontwikkeling en onderwijskundige innovaties. Wij kunnen curricula helpen ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en bijstellen. Wij hebben inmiddels meer dan 40 opleidingen in het hoger beroepsonderwijs onderwijskundig geadviseerd.

Interne- en/of lerende audits

Als auditor kunnen wij de huidige kwaliteit van uw opleiding in kaart brengen en op basis daarvan beoordelen waar volgens ons verbetermogelijkheden liggen en hoe u die kan realiseren.

Accreditatie-, verbeter- en innovatietrajecten

Wij geven leiding aan of adviseren u bij uw onderwijsverbetertrajecten. Wij sporen kwaliteits- of accreditatierisico’s op en helpen deze oplossen. Bijvoorbeeld n.a.v. een her-accreditatie of ter voorbereiding op een accreditatie. Wij hebben dit recentelijk gedaan bij diverse opleidingen van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd, Saxion, Inholland en VU / UvA.

Bouwen van een efficiënte en effectieve kennisorganisatie / equiperen van commissies en lijn

Wij equiperen onderwijsteams en onderwijscommissies om professioneler, resultaatgerichter en rolvaster met elkaar samen te werken. We gaan per team (onderwijsteam, curriculumcommissie, examencommissie enz) na wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, wie met wie op welke wijze moet samenwerken, en welke professionele samenwerkingscultuur hierbij past. Vervolgens gaan we met de commissies aan de slag om de onderlinge samenwerking te verstevigen en processen op elkaar af te stemmen.

Onze cursussen

Wij bieden scholing op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijskunde en didactiek t.b.v. het HBO en MBO. Kijk voor meer informatie op de website:

Onderwijs.pro/Opleidingen

Onze opdrachtgevers

Voor deze opdrachtgevers zetten we ons in.