Wie we zijn en wat ons drijft

Dienstverlening

Onze onderwijskundigen hebben specialismen op het gebied van examinering, onderwijscultuur, didactiek, innovatie, curriculumontwerp, organisatieadvies, leiderschap en onderwijsorganisatie. Onze dienstverlening bestaat uit advies, projectleiding en cursussen/coaching.

Duurzaam

Als onderwijskundigen en kwaliteitsadviseurs zijn we bezeten van maar één doel. Invulling geven aan de slogan: “het onderwijs kan nog zoveel beter”. Wij helpen scholen/opleidingen graag de volgende stap richting duurzame betere onderwijskwaliteit te maken.

Fundament

Wij geloven dat leerlingen en studenten het beste onderwijs verdienen. En dat het onderwijs een inspirerende en professionele werkplek kan worden. Het onderwijs kan, nog meer dan nu, het fundament worden voor een gezonde samenleving doordat zij weet te anticiperen op maatschappelijke behoeften in de 21ste eeuw. Doordat we jongeren en volwassenen nog beter voorbereiden op een toekomst in een samenleving die voortdurend leert en zichzelf verbetert. Daaraan wil ons hele team dag voor dag, samen met uw school/opleiding keihard werken.


Samenwerking

Op de kernonderdelen van het onderwijs hebben wij ervoor gekozen onze eigen expertise te verstevigen door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met specialisten. Op het gebied van:

Interim- en lijnmanagement en leiderschap met Twynstra Gudde interim management

Toetsing met Bureau voor Toetsen & Beoordelen

Auditing en kwaliteit met
prof Ronald Stevens

Onderwijsinnovatie met
Dr. Remco Coppoolse

Particulier onderwijs met
LOI

Ontwikkelen van strategische beleidsdocumenten met
TF-organsiatieadvies