Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs

Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs

Op 11 april jongstleden organiseerde het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs de netwerkbijeenkomst “Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs”.

Gedragscode in het onderwijs

In het onderwijs is deze code van betekenis als onderwerp van kennisoverdracht en training en als normatief kader bij wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksstages van studenten. Wetenschappelijk onderzoek van studenten valt daarmee binnen de code.

Het netwerk discussieerde over de volgende vragen:

  • Hoe creëren hogescholen de voorwaarden voor een onderzoekscultuur die veilig, inclusief en open is en waarbinnen regelmatig aandacht is voor de normen voor goede onderzoekspraktijken?
  • Gaat dat gepaard met heldere instructies, protocollen of andere middelen die de onderzoeker steun bieden en inzicht in wat een goede onderzoekspraktijk is?
  • Is de kwaliteitszorg hieraan ondersteunend?
  • Wat is je rol als adviseur als zich (mogelijke) risico’s voordoen die mogelijk impact op de instelling hebben?
  • Hoe wordt wetenschappelijke integriteit verankerd in de onderzoekspraktijken van studenten?
  • Moeten de curricula hierop worden geanalyseerd en aangepast?
  • Is de kwaliteitszorg hierop voorbereid

Met elkaar in gesprek

De vragen en stellingen werden met elkaar besproken na inleidende input van Natascha van Hattum-Janssen, beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij Bureau Kwaliteitszorg van Saxion Hogeschool en Peter Peeters, strategisch consultant van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Fontys Hogescholen.

Het uitgebreide verslag van deze middag is te vinden op de website van Wiep Koehoorn.