Werken aan kwaliteit: het Dialoogmodel voor het onderwijs

Werken aan kwaliteit: het Dialoogmodel voor het onderwijs

In opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkelde Stevens Consultancy het Dialoogmodel, een nieuw referentiekader voor het onderwijs met het open gesprek als basis. Een interventie op zichzelf, waarbij het meer gaat om het stimuleren van een dialoog dan om het oordelen over goed en fout. Het dialoogmodel beoogt een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling tot reflective learning organisation.

Kwaliteit met een hoofdletter K

De kern van het Dialoogmodel vormt een open gesprek, waarbij verschillende partijen samen nieuwe inzichten verwerven, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren. Hoe verhouden onze ambities, onderwijspraktijk en onderwijsvraagstukken zich tot elkaar? Welke eerstvolgende stappen zijn mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Wat draagt bij aan eigenaarschap binnen onderwijsteams?

Wanneer professionals op niveau de dialoog aangaan over dit soort wezenlijke vraagstukken ontstaat kwaliteit met een grote K.

Vier pijlers

Het open gesprek heeft vier pijlers als invalshoek:

  1. Maatschappelijke waarde: Wat is ons bestaansrecht? Wat is onze ambitie en visie? Hoe genereren we voldoende vertrouwen bij stakeholders? Hoe kunnen we meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving?
  2. Professionals: Zijn onze professionals en leiders voldoende competent voor hun functie of rol?
  3. Belanghebbenden: Wie zijn onze belanghebbenden en wat vinden ze van ons (i.c. studenten, beroepenveld, toezichthouders).
  4. Rekenschap: Hoe leggen we rekenschap af aan al onze stakeholders?
Vier perspectieven of vermogens

Deze pijlers vormen een dynamisch evenwicht in combinatie met vier perspectieven of vermogens, met het onderwijs als middelpunt: een adaptief vermogen, een professioneel vermogen, een organiserend vermogen en een realisatievermogen.

Toepassing

Ronald Stevens heeft het Dialoogmodel in verschillende onderwijsinstellingen en onderwijsteams met succes beproefd en toegepast. Het model kan bijvoorbeeld gebruikt worden om:

  • Teams (opleidingsteams, docententeams, managementteams) een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven.
  • Teams te laten reflecteren op de kwaliteit van onderwijs, omgeving en mogelijkheden om van daaruit de strategische lijnen voor de toekomst uit te zetten.
  • Instellingen zicht te geven op nieuwe perspectieven voor verdere ontwikkeling.

Het Dialoogmodel is te downloaden via deze link.

Eendaagse training

Stevens Consultancy en Onderwijs.pro kunnen uw HBO, universitaire, VO en PO instelling begeleiden bij het invoeren van het Dialoogmodel. Wij bieden hiervoor een eendaagse incompany training aan waarmee u leert werken met dit model. Het aantal deelnemers ligt daarbij tussen 10-15. Kosten bedragen € 4.000,- inclusief btw per groep.

Dit aanbod geldt niet voor het MBO. Voor MBO instellingen verloopt dit aanbod via de MBO Academie.

Interesse?

Wilt u meer informatie over het Dialoogmodel of heeft u interesse in een incompany training? Neem dan contact met ons op via info@onderwijs.pro