Verslag NNK: “De kwaliteit van het deeltijdonderwijs”

Verslag NNK: “De kwaliteit van het deeltijdonderwijs”

31/05/2013

Gisteren vond de laatste bijeenkomst plaats van dit studiejaar van het Nederlands Netwerk Kwaliteit. Dit keer stond de kwaliteit van het deeltijdonderwijs centraal. De agenda vindt u hier.

De opkomst was dit keer zeer goed (circa 45 geïnteresseerden). We hadden sprekers vanuit de NVAO (Henri Ponds), de onderwijsinspectie (Peter Fröling) en de HvA (Lucie te Lintelo).

De bijeenkomst werd geëvalueerd met een “goed tot zeer goed”.

Wiep Koehoorn (Stenden) heeft van de bijeenkomst een verslag gemaakt. Dat vindt u hier.

De presentatie van Lucie te Lintelo hier

en tot slot de presentatie van Henri Ponds hier

Tot slot inventariseerde ik bij de deelnemers welke kwaliteitsthema’s zij volgend jaar graag in NNK verband zouden willen uitdiepen. De onderwerpen zijn:

  • ervaringen met de verstevigde rol examencommissies
  • rapport van de onderwijsinspectie naar onderzoek studielast
  • rapport onderwijsinspectie naar governance (RvT/ CvB)
  • meer HBO professionals in panels van VBI’s en NVAO
  • ervaringen met hersteltrajecten
  • vervolgrapportage Rinooy Kan
  • uitwerking door de twee werkgroepen van de Vereniging Hogescholen van het rapport “vreemde ogen dwingen” (commissie Bruijn).
  • de Onderwijsinspectie van Hoger Onderwijs doet momenteel onderzoek doet naar ‘De werking van het accreditatiestelsel in het Nederlandse Hoger Onderwijs’. Deze zomer verschijnt hun rapportage.

Deze ideeën neem ik mee in de agendacommissie. Eind juni maken wij de agenda voor volgend jaar. Zodra deze bekend is, informeer ik u hierover via dit blog.

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben, dan kunt u met mij contact opnemen

Geef een reactie