Verslag NNK bijeenkomst over hersteltrajecten m.m.v. Saxion, NVAO en NQA

Verslag NNK bijeenkomst over hersteltrajecten m.m.v. Saxion, NVAO en NQA

24 maart 2017 Blog 0

26/02/2014

Op donderdag 13 februari j.l organiseerde ik, als lid van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs, een bijeenkomst over hersteltrajecten.

In de jaren 2011 tot en met 2013 werden door de NVAO 58 herstelperiodes toegekend. Ikzelf ben als projectleider en adviseur bij enkele van deze trajecten zeer nauw betrokken geweest. De eerste jaren gingen hersteltrajecten gepaard met grote geheimzinnigheid. Dit is gelukkig nu wat minder het geval. De behoefte aan kennisdeling op dit gebied blijkt groot. De bijeenkomst werd dan ook massaal bezocht en werd gewaardeerd met een 8.3.

Namens de NVAO gaf Tim Lamers een presentatie.

Hij ging in op zaken als:

 • wat is een herstelperiode?
 • hoe ziet de herstelprocedure er uit?
 • over welke termijnen hebben we het?
 • hoeveel herstelperiodes zijn er uitgedeeld?
 • wat zijn de redenen?
 • wat zijn de opbrengsten?

Hierbij zijn presentatie

 

Namens NQA gaf Paul Thijssen een presentatie.

Hij ging in op:

 • het herstelplan en de herstelperiode als onderdeel van de verbeterfunctie van accreditaties.
 • de relatie VBI/Opleiding/NVAO. Wie stelt bv het panel samen, welke documenten stel je ter beschikking?
 • de reden van hersteltrajecten en de relatie tussen standaard 3 en 2.
 • hoe gaat het beoordelen van het eindwerk in zijn werk?
 • hoe voorkom je hersteltrajecten?

Zijn presentatie vindt u hier

 

Derde spreker was Mirjam Koster, directeur van de Hospitality Business School, tevens voorzitter van de Stuurgroep Kenniscentrum Hospitality, van Saxion Hogescholen. Zij belichte de hersteltrajecten, gezien vanuit het perspectief van de inmiddels herstelde opleiding.

In haar presentatie vertelde zij:

 • het proces, gezien vanuit de opleiding
 • de vraag hoe je zelf de regie kan houden
 • de vraag hoe je de borging  m.n. in de driehoek examencommissie-docenten-management kan verstevigen.

Hierbij haar presentatie

 

Een zeer uitgebreid inhoudelijk verslag van de bijeenkomst werd gemaakt door Wiep Koehoorn (waarvoor dank Wiep). Het verslag vindt u op zijn blog.

Geef een reactie