Valideren en inschalen

Validering en inschaling op NLQF niveau

Onderwijs.pro helpt opleidingsinstituten bij NLQF aanvragen. Hierdoor kan uw organisatie een scholingsaanbod bieden dat qua niveau internationaal erkend is.

Onze diensten bij een aanvraag:

Begeleiding opleidingsinstituut

Het begeleiden van organisaties die een, door het NLQF gevalideerd, opleidingsinstituut willen worden.

Ontwikkelen en ontwerpen opleidingsprogramma’s

Het ontwerpen en gereed maken van opleidingsprogramma’s voor inschaling door het NLQF.

Schrijven en adviseren bij de aanvraag

Het schrijven en adviseren bij het indienen van validiteits- en inschalingsaanvragen bij het NLQF.

Waarom het NLQF?

De opleidingen die door de overheid worden gereguleerd zijn generiek ingeschaald. Zo zijn bijvoorbeeld alle hbo bacheloropleidingen ingeschaald op NLQF-niveau 6 en masteropleidingen op NLQF-niveau 7. Opleidingsinstituten die geen reguliere MBO-, associate degree, bachelor- of masteropleidingen aanbieden, kunnen via het NLQF alsnog zich laten inschalen.

Het NLQF maakt opleidingen vergelijkbaar en zorgt zo voor transparantie. Het maakt duidelijk welke opleidingen eenzelfde niveau hebben.

Werknemers kunnen makkelijker aantonen op welk niveau zij functioneren, werkgevers kunnen zien welk niveau kandidaten beheersen, en dat bevordert de mobiliteit.

Eisen aan validering en inschaling

De validiteitsaanvraag is een voorwaarde om inschalingsverzoeken te kunnen indienen bij het NLQF. Na de validiteitsaanvraag kan de organisatie een inschalingsaanvraag op het gewenste NLQF-niveau indienen voor opleidingstrajecten. Na een succesvolle inschalingsaanvraag mag de organisatie certificaten uitgeven voor het ingeschaalde niveau.

Validiteitsaanvraag organisatie


De volgende onderdelen moeten beschreven zijn:


  • Continuïteit van de organisatie en hoe ziet de organisatie eruit?

  • Examinering; Hoe wordt het eindniveau gemeten en geborgd?
  • Kwaliteitsborging; Hoe ziet het kwaliteitszorgsysteem eruit en hoe worden verbeteracties geïmplementeerd.

Inschalingsaanvraag opleidingsprogramma


Om een inschaling te kunnen indienen bij het NLQF moet een onderbouwing gegeven worden van het aangevraagde niveau. Dat kan door middel van:


  • Descriptoren (kennis, toepassing, probleemoplossende vaardigheden, leer-en ontwikkelvaardigheden, informatievaardigheden, communicatievaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid).

  • Arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie.
  • Examinering.

Wij staan voor u klaar

Bent u van plan om van uw organisatie een opleidingsinstituut te maken en uw opleidingsaanbod in te laten schalen door het NLQF dan zijn wij de partij die u hierbij kan adviseren en ondersteunen.

Neem contact met ons op