Uitnodiging: Opleidingscommissie: strategisch partner onderwijskwaliteit

Uitnodiging: Opleidingscommissie: strategisch partner onderwijskwaliteit

15 maart 2018 Blog 0

Op 12 april  a.s. organiseer ik samen met Gea van Zutven van Fontys Hogescholen, namens het NNK, de netwerkbijeenkomst Platform HBO. Wij zijn blij en vereerd dat naast de sprekers die hun ervaringen met ons willen delen (Caroline Leeuwenkamp, HU, Rik van Veghel, Bjarn Brunenberg en Iben Damen, Fontys Hogescholen) ook de inspectie voor het HO via Martine Pol heeft toegezegd op onze ervaringen met OC’s te willen reflecteren.

Toelichting
Opleidingscommissies werken sinds januari 2017 binnen de kaders van de wet versterking bestuurskracht van instellingen. Deze wet biedt hen veel ruimte om onderwijskwaliteitsthema’s te kiezen waar zij gevraagd en ongevraagd advies over kunnen geven. Ook geeft de wet ruimte om zelf het ambitieniveau van samenwerking met het management in te vullen. Dat kan gaan van reageren en instemmen tot intensief samenwerken en co-creëren. Instemmingsrecht betreft o.a. de OER en de evaluaties. Maar over welke onderwerpen praten de OC’s nog meer mee? Wat is hun rol bij beleidsontwikkeling? In hoeverre worden ze uitgenodigd mee te denken op strategisch niveau? Welke rol ambieert de OC in de dialoog met de eigen achterban over de kwaliteit? En hoe ervaart de OC haar rol bij het opstellen van het studentenhoofdstuk in de zelfevaluatie? Draagt dit bij aan de ontwikkeling naar strategisch partnerschap op het gebied van onderwijskwaliteit?
Voor de pauze vernemen we visies en ervaringen vanuit het opleidingsmanagement en vanuit studenten van de opleidingscommissies. Referent bij deze bijdragen is Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de vragen en casuïstiek.

Programma
13.30-13.40 uur  Welkom en introductie op het programma door
Paul van Deursen (onderwijs.pro)

13.40-14.30 uur Opleidingsperspectief: Caroline Leeuwenkamp,
opleidingsmanager HRM van de Hogeschool Utrecht.
Visie op de OC als strategische kwaliteitspartner, hoe
ver de OC hier nog vanaf zit en wat zij doet
om haar OC te stimuleren de stap richting volwaardige,
co-creërende, strategische kwaliteitspartner te maken.

Studentperspectief: Rik van Veghel, studentlid OC journalistiek
en Bjarn Brunenberg en Iben Damen studentleden OC
Bedrijfskunde MER Fontys. Zij blikken terug op de ervaringen
met de visitatie najaar 2017 en hoe dit een opstap kan zijn
naar een meer strategische rol.

Inspectieperspectief: Referent mw Martine Pol, inspecteur
hoger onderwijs en auteur van het onderzoeksrapport ‘Recht
van Spreken’ over OC’s in het hoger onderwijs.
Wat zijn haar ervaringen op dit gebied?
En hoe kan volgens de inspectie gestimuleerd worden dat
OC’s de stap richting strategische kwaliteitspartner worden?

14.30-14.45 uur  Pauze

14.45-15.45 uur  In gesprek met elkaar en de sprekers / referent aan de hand
van vragen en casuïstiek

15.45- 16.00 uur  Afsluiting en vooruitblik naar volgende bijeenkomst

Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie 

Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website