Uitnodiging ‘Gluren bij de buren’ – Bijeenkomst Platform HBO

Uitnodiging ‘Gluren bij de buren’ – Bijeenkomst Platform HBO

Andere locatie t.w. Aristo Utrecht!
Datum: donderdag 11 oktober 2018

Onder dit motto willen we een kijkje nemen in de kwaliteitszorg van de gezondheidszorg. Een sector waarmee we als onderwijs een aantal overeenkomsten delen, maar waar we ook op onderdelen verschillen. Interessant dus om eens met elkaar te verkennen wat beide sectoren van elkaar kunnen leren.

Twee sprekers zullen ons inwijden in de ins en outs van de kwaliteitszorg in hun zorgorganisatie.

Allereerst Marieke van Schelven. Marieke is senior-adviseur Opleiden en Ontwikkelen bij het Diakonessenhuis. Zij gaat in op de landelijke ontwikkelingen in de kwaliteitszorg van medische (vervolg)opleidingen en de vormgeving hiervan binnen het Diakonessenhuis. Plaats en functie van instrumenten als kwaliteitsmetingen, jaargesprekken en proefvisitatie zullen de revue passeren. Maar ook instellingsaccreditaties (waar hebben we dit meer gehoord?) worden nu geïntroduceerd om de kwaliteit van de medische opleidingen te borgen.

Onze tweede spreker is Jurjen Duker. Jurjen is sinds 2014 kwaliteitsmanager bij Gezondheidscentrum Kloosterveen in Assen. Binnen dit gezondheidscentrum werken huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen, kraamzorgers, podotherapeuten, eerstelijns psychologen, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten intensief samen op patiënten zorg op maat te geven. Binnen deze eerstelijnsgezondheidsorganisatie is hij onder anderen verantwoordelijk voor de kwaliteitscycli binnen het centrum (in het bijzonder de huisartsenpraktijk) en is hij tevens voorzitter van de commissie kwaliteit. Leerprocessen versnellen en versimpelen ziet hij als een uitdaging. Een man naar ons hart!

In zijn presentatie zal hij op de volgende thema’s ingaan:

  • Co-creatie met de patiënt. Artsen bespreken met hun patiënten wat het behandelingsplan zou kunnen zijn en hoe dat past in hun leven. In dialoog met de patiënt komt dit plan dan tot stand.
  • Interdisciplinair werken aan kwaliteit in de kwaliteitscommissie. Jaarlijks kijkt de kwaliteitscommissie (bestaande uit alle relevante stakeholders) naar al haar protocollen en checkt of deze nog voldoen aan de nieuwe richtlijnen en state of the art kennis.
  • Standaardisering. Stelling in de zorg is: hoe meer gestandaardiseerd, hoe beter de kwaliteit van zorg.
  • Professioneel verantwoorden, professionele consultatie. Elke 5 jaar moet een zorgmedewerker zich her-registreren. De cultuur is dat zorgmedewerkers elkaar ook veel consulteren en klachten van patiënten zeer serieus met elkaar oppakken. Casussen en dossiers worden veel met elkaar besproken; ook in intervisie verband.

Beide sprekers gaan graag de dialoog met de deelnemers aan om samen te verkennen waar we van elkaars sector en kwaliteitssysteem kunnen leren en waar de verschillen zitten.

Programma

13.00 – 13.30 uur Ontvangst

13.30 – 13.40 uur Welkom en introductie programma

13.40 – 14.00 uur Marieke van Schelven: kwaliteitszorg medische opleidingen

14.30 – 14.50 uur Pauze

14.50 – 15.35 uur Jurjen Duker: kwaliteitszorg in een brede gezondheidszorgpraktijk

15.35 – 15.45 uur Rondje halen en brengen

15.45 – 16.00 uur Vooruitblik naar volgende bijeenkomsten

Kosten
NNK-leden gratis

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

LET OP ANDERE LOCATIE:

Aristo Utrecht,  Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

http://aristo.nl/aristo-utrecht/ Op loopafstand van het station Utrecht Lunetten.

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website.