Terugblik op kwaliteitsjaar 2016 en vooruitblik op 2017

Terugblik op kwaliteitsjaar 2016 en vooruitblik op 2017

24 maart 2017 Blog 0

11/01/2017

De kop is er weer af. We zijn begonnen aan een nieuw kwaliteitsjaar. Voor iedereen die ik nog niet persoonlijk heb gesproken, kan het nog nét: het beste gewenst voor 2017!!

Via deze weg wil ik iedereen bedanken waarmee de Deursen Onderwijsgroep in 2016 heeft samengewerkt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, i.c.

 • Nederlands Netwerk Kwaliteit HBO: organiseren van de landelijke kwaliteitsnetwerkbijeenkomsten.
 • Hogeschool Utrecht, Centrale Organisatie: schrijven van de verantwoordingsrapportage van het HU-prestatie-akkoord.
 • Hogeschool Zuijd, Oriëntaalse Talen en Communicatie: projectleider accreditatie.
 • Hogeschool Utrecht, Human Resource Management: projectleider accreditatie.
 • Universitair Medisch Centrum Groningen. training kwaliteit is mensenwerk.
 • Hogeschool Utrecht, Centrale Organisatie: ontwikkelen van en adviseren bij het NVAO dossier flexibel deeltijdonderwijs.
 • Ouke Pijl/ 2 Reflect en de circa 65 deelnemers van vrijwel alle hogescholen voor het draaien van vier groepen van de basisleergang kwaliteit. Deze werd in 2015 voor het eerst gegeven; in het voorjaar van 2017 start de zesde en de zevende deelnemersgroep. Voor deze laatste groep is nog een paar plaatsen beschikbaar.
 • Remco Coppoolse en Chettri Ober voor het ontwikkelen van de leergang onderwijskundig leiderschap. Voor de ronde van 2017 zijn nog plaatsen beschikbaar.
 • Christelijke Scholengemeenschap Groningen: opzetten intern auditsysteem.
 • Ouke Pijl/ 2reflect voor het opzetten van de leergang voor Opleidingscommissies. Er is nog een zeer beperkt aantal plaatsen voor deze leergang beschikbaar.
 • OBC Elst: begeleiden interne audit.
 • Arentheem Scholengemeenschap: trainen auditoren.
 • Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden: opzetten auditsystematiek en uitvoeren Thema-audits.
 • ROC Midden-Nederland: verkenning AD trajecten.
 • Leon vd Meij
 • Harry Vos

Daarnaast was 2016 het jaar waarin de Deursen Onderwijsgroep zeer intensief is gaan samenwerken met Pronaos Academy Onderwijs. Dit heeft geleid tot het afstemmen van ons dienstenaanbod. Samen zijn wij zijn nu op zoek naar enthousiaste onderwijskundigen die ons team kunnen en willen versterken zodat wij u, net als in 2016, optimaal kunnen ondersteunen bij al uw kwaliteits-, accreditatie en onderwijskundige vraagstukken.

Vrijblijvend verder praten?
Wilt u geheel vrijblijvend een keer met ons praten over de wijze waarop wij uw opleiding in 2017 of later kunnen ondersteunen? Wij zijn daartoe graag bereid. Mail of bel ons en we maken met u een afspraak. Wij komen graag bij u langs.

 

Deursen Onderwijsgroep

Paul van Deursen

06- 22 68 63 16