Team Onderwijs.pro

Ons enthousiaste team van onderwijskundigen en adviseurs staat graag voor u klaar.

Dr. Winifred Paulis

Winifred richt zich op onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, borging van het eindniveau en toetsing en examinering. Zij heeft als docent, onderzoeker en toetsdeskundige veel ervaring met het ontwikkelen en evalueren van onderwijs. Winifred is analytisch en resultaatgericht. Zij creëert overzicht, heeft oog voor studenten, docenten, organisatiestructuur en cultuur en pakt complexe onderwijskundige vraagstukken vol enthousiasme op.

Dr. Paul van Deursen

Paul heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten.

Chhetri Ober, MSc

Chhetri is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Susanne Broos, MSc

Susanne werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.

Hanneke van der Lende, MSc

Hanneke heeft expertise op het gebied van onderwijskundig advies en onderwijsontwikkeling. Als studieadviseur en opleidingsmanager werkte ze in het particuliere onderwijs en de verenigingswereld aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Ze heeft ervaring in het begeleiden van studenten, het leiden van diverse onderwijskundige en veranderkundige projecten, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Pauline Amsing, MSc

Pauline legt graag samen met teams/organisaties de puzzel om onderwijs te ontwikkelen dat de student uitdaagt en aanspreekt. Zij is in staat om strategisch, tactisch en uitvoerend te adviseren, te begeleiden en te borgen. Haar kracht wordt duidelijk zichtbaar tijdens complexe vraagstukken, waarbij zij in staat is om te jongleren met zowel de harde als de zachte kanten van het proces. Samenwerken aan het verhogen van de kwaliteit, is haar motto, waarbij de inzet is om eigenaarschap en autonomie te bevorderen. Haar jarenlange ervaring in het mbo neemt zij mee in haar opdrachten

Sylvia Kasperink, Msc

Sylvia vindt het belangrijk dat werknemers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en te leren. Ze houdt zich bezig met het opzetten van de Flexibele Leerroute, coaching, training en onderwijsontwikkeling. Ook op het gebied van online leeromgevingen en portfolio’s denkt ze graag mee in mogelijkheden.

Pauline van der Most van Spijk, MSc

Pauline is opleidingskundige. Als motivator en coach laat ze mensen op een nieuwe manier naar hun eigen ontwikkeling kijken om hen te laten onderzoeken wat ze zelf zouden willen en naar wat er mogelijk is. Ze is expert in het ontwikkelen van aantrekkelijke leertrajecten en heeft een passie voor het uitdagen en inspireren van mensen. Pauline is ondernemend, spontaan en energiek.

Kirsten Bieleveld, MSc

Kirsten heeft ervaring binnen verschillende facetten van het onderwijs: als leerkracht, materiaalontwikkelaar en onderwijsadviseur. Deze combinatie maakt dat ze onderwijs eenvoudig vanuit verschillende invalshoeken kan beschouwen. Haar kracht ligt met name in het coachen en begeleiden van mensen en het ontwerpen van leertrajecten – en activiteiten om dit te realiseren.

Dr. Remco Coppoolse

Remco studeerde fysiotherapie, bewegingswetenschappen en opleidingskunde en promoveerde op het thema onderwijsinnovatie. Het centrale thema in zijn werk is hoe leiders van innovatie een veranderinitiatief naar succes leiden.
De laatste jaren combineert hij zijn advies- en onderzoekswerk met het begeleiden van projectleiders onderwijsinnovatie in het hbo. Remco richt zich binnen Onderwijs.pro op onderwijskundig leiderschap, leiden van complexe onderwijsinnovaties en het ontwikkelen van onderwijs via design thinking.

Agnes Frielink

Met al haar ervaring is Agnes het organisatorische hart van Onderwijs.pro. Voor al je vragen met betrekking tot administratie, organisatie, afspraken, offertes en facturatie kun je bij haar terecht.

Ook is Agnes het aanspreekpunt omtrent alles wat betreft de cursussen van Onderwijs.pro Opleidingen.

Britt Bakker

Organisatie, administratie, communicatie en marketing zijn de dingen waar Britt zich vol enthousiasme en gedrevenheid mee bezig houdt. Samen met Agnes vormt zij de backoffice van Onderwijs.pro.