Team Onderwijs.pro

Ons enthousiaste team van onderwijskundigen en adviseurs staat graag voor u klaar.

Dr. Paul van Deursen

Paul heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten.

Chhetri Ober, MSc

Chhetri is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Susanne Broos, MSc

Susanne werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.

Carien Touwen, MSc, MPhil

Carien is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering. Zij heeft een passie voor co-creatie van onderwijs, waarin de kwaliteiten en inbreng van iedereen – studenten, docenten en beroepsbeoefenaars – centraal staan. Zij is ook de aangewezen gesprekspartner voor opleidingen en instituten met ambities in internationalisering.

Peter Mul, MGM

Peter heeft veel ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering binnen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Peter werkt vanuit de visie en strategie van de opleiding waarin kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en het behalen van prestatieafspraken onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Peter is resultaatgericht, stelt heldere kaders en doelen, beschikt over een sterk organisatievermogen, werkt zich snel in en doet zijn werk met passie, energie en humor.

Hanneke van der Lende, MSc

Hanneke heeft expertise op het gebied van onderwijskundig advies en onderwijsontwikkeling. Als studieadviseur en opleidingsmanager werkte ze in het particuliere onderwijs en de verenigingswereld aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Ze heeft ervaring in het begeleiden van studenten, het leiden van diverse onderwijskundige en veranderkundige projecten, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Rob van der Meij, MSc

Als Boundary Crosser geeft het Rob energie om de potentie van verschillende inzichten te benutten voor presteren, leren en innoveren. Zijn specialiteiten zijn het ontwikkelen en faciliteren van (multidisciplinaire) trainingen in authentieke context gericht op vakmanschap en leiderschap.

Esther Snippe, MSc

Esther heeft zich toegelegd op het bieden van ondersteuning bij het invoeren van onderwijsveranderingen. Ze ondersteunt docententeams bij het schrijven van handleidingen, het opzetten van ‘blended’ leeromgevingen en ze werkt samen met docenten aan de kwaliteit van toetsing. In het kort is zij te omschrijven als een betrokken teamspeler die zorgvuldig werkt.

Agnes Frielink

Met al haar ervaring is Agnes het organisatorische hart van Onderwijs.pro. Voor al je vragen met betrekking tot administratie, organisatie, afspraken, offertes en facturatie kun je bij haar terecht. 
Ook is Agnes het aanspreekpunt omtrent alles wat betreft de cursussen van Onderwijs.pro Opleidingen. 

Britt Bakker

Organisatie, administratie, communicatie en marketing zijn de dingen waar Britt zich vol enthousiasme en gedrevenheid mee bezig houdt. Samen met Agnes vormt zij de backoffice van Onderwijs.pro. 

Dr. Remco Coppoolse

Remco is gespecialiseerd in onderwijsinnovaties. Hij heeft een passie voor het vrijmaken van ontwikkelenergie bij betrokkenen in onderwijsinnovatie. Remco schakel je in als je wilt begrijpen hoe onderwijsinnovaties verlopen, op zoek bent naar een innovatiestrategie die past bij jouw innovatievraagstuk of bij stagnatie in de loop van de innovatie.

Drs. Femke Boesenkool

Femke is een ervaren onderwijskundige waar het gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor en met hoogopgeleide professionals. Ze is analytisch sterk, geïnteresseerd in wat mensen drijft en verbindt dat met de doelen van een organisatie. Ze hanteert een waarderende benadering en stuurt daarbij op de kwaliteit van het resultaat en het draagvlak in de organisatie. Ze werkte als beleidsadviseur bij een Hogeschool en als lerarenopleider bij een Universitaire Lerarenopleiding.