Team Onderwijs.pro

Onderwijs.pro wil een platform bieden waarop professionals van elkaar en van ons kunnen leren. Via dit platform willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw professionaliteit en dat van het onderwijs. Wij bieden scholing ter bevordering van de onderwijskwaliteit, onderwijskunde en didactiek van HBO-, MBO- en VO-opleidingen. 

Dr. Paul van Deursen

Sr. Onderwijskundige

Dr. Paul van Deursen heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten. 

Chhetri Ober, MsC

Sr. Onderwijskundige 

Chhetri Ober, MSc is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Anita Zwicky, MSc

Medior Onderwijskundige

Anita Zwicky, MSc heeft een voorliefde voor het opzetten van leertrajecten, het experimenteren met werkvormen, toetsing en kwaliteitsmanagement. Haar kracht zijn haar sociale en organisatorische vaardigheden met een toekomstgerichte blik. Door haar overtuigende motivatie krijgt Anita mensen in beweging en weet zij samenwerking te stimuleren.

Carien Touwen, MSc, MPhil

Sr. Onderwijskundige

Carien Touwen, MSc, MPhil is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering. Zij heeft een passie voor co-creatie van onderwijs, waarin de kwaliteiten en inbreng van iedereen – studenten, docenten en beroepsbeoefenaars – centraal staan. Zij is ook de aangewezen gesprekspartner voor opleidingen en instituten met ambities in internationalisering.

Hanneke van der Lende, MSc

Sr. Onderwijskundige

Hanneke Van der Lende heeft affiniteit met het ontwikkelen van onderwijs en het geven van onderwijskundig advies. Ze ontwikkelde als studieadviseur en opleidingsmanager bij NCOI Opleidingen nieuwe hbo-opleidingen van beroepsprofiel tot examinering en verbeterde bestaande hbo-opleidingen. Ook leidde ze als opleidingsfunctionaris bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT) diverse projecten en gaf ze advies over het competentiegericht maken van de post master en post hbo opleiding. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Jacco Slothouber, MA

Sr. Onderwijskundige

Jacco Slothouber, MA, heeft expertise op het gebied van onderwijsvernieuwing, kwaliteit en leiderschap. Hij werkte als beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn voor de gemeente Amsterdam, gaf les aan de pabo op Aruba en ontwikkelde daar een nieuwe tweedegraads lerarenopleiding. Sinds 2003 werkt hij op de Hogeschool Utrecht in diverse functies, o.a. als docent, onderzoeker en teamcoach.

Olga de Vries, MSc

Sr. Onderwijskundige

Olga de Vries, MSc is gespecialiseerd in training en coaching. Als onderwijskundige werkte zij in het Hoger Onderwijs en in het bedrijfsleven aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Zij streeft naar duurzame verandering door oog voor draagvlak en de rol van belanghebbenden. Daarin hanteert zij een integrale benadering. Effectief opleidingsbeleid kan immers niet zonder een sterke onderwijskundige visie, en een visie komt niet tot leven zonder goede docenten.

Esther Snippe, MSc

Jr. Onderwijskundige

Esther Snippe, MSc heeft zich toegelegd op het bieden van ondersteuning bij het invoeren van onderwijsveranderingen. Ze ondersteunt docententeams bij het schrijven van handleidingen, het opzetten van ‘blended’ leeromgevingen en ze werkt samen met docenten aan de kwaliteit van toetsing. In het kort is zij te omschrijven als een betrokken teamspeler die zorgvuldig werkt.

Susanne Broos, MSc

Jr. Onderwijskundige

Susanne Broos, MSc, werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.