Team Onderwijs.pro

Dr. Paul van Deursen

Sr. Onderwijskundige

Dr. Paul van Deursen heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten.

Chhetri Ober, MSc

Sr. Onderwijskundige

Chhetri Ober, MSc is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Carien Touwen, MSc, MPhil

Sr. Onderwijskundige

Carien Touwen, MSc, MPhil is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering. Zij heeft een passie voor co-creatie van onderwijs, waarin de kwaliteiten en inbreng van iedereen – studenten, docenten en beroepsbeoefenaars – centraal staan. Zij is ook de aangewezen gesprekspartner voor opleidingen en instituten met ambities in internationalisering.

Hanneke van der Lende, MSc

Sr. Onderwijskundige

Hanneke van der Lende heeft expertise op het gebied van onderwijskundig advies en onderwijsontwikkeling. Als studieadviseur en opleidingsmanager werkte ze in het particuliere onderwijs en de verenigingswereld aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Ze heeft ervaring in het begeleiden van studenten, het leiden van diverse onderwijskundige en veranderkundige projecten, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Dr. Remco Coppoolse

Adviseur Onderwijsinnovatie

Dr. Remco Coppoolse is gespecialiseerd in onderwijsinnovaties. Hij heeft een passie voor het vrijmaken van ontwikkelenergie bij betrokkenen in onderwijsinnovatie. Remco schakel je in als je wilt begrijpen hoe onderwijsinnovaties verlopen, op zoek bent naar een innovatiestrategie die past bij jouw innovatievraagstuk of bij stagnatie in de loop van de innovatie. 

Esther Snippe, MSc

Medior Onderwijskundige

Esther Snippe, MSc heeft zich toegelegd op het bieden van ondersteuning bij het invoeren van onderwijsveranderingen. Ze ondersteunt docententeams bij het schrijven van handleidingen, het opzetten van ‘blended’ leeromgevingen en ze werkt samen met docenten aan de kwaliteit van toetsing. In het kort is zij te omschrijven als een betrokken teamspeler die zorgvuldig werkt.

Susanne Broos, MSc

Medior Onderwijskundige

Susanne Broos, MSc, werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.

Rob van der Meij, MSc

Medior Onderwijskundige

Als Boundary Crosser geeft het Rob energie om de potentie van verschillende inzichten te benutten voor presteren, leren en innoveren. Zijn specialiteiten zijn het ontwikkelen en faciliteren van (multidisciplinaire) trainingen in authentieke context gericht op vakmanschap en leiderschap.

Drs. Femke Boesenkool

Sr. Onderwijskundige

Femke Boesenkool is een ervaren onderwijskundige waar het gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor en met hoogopgeleide professionals. Ze is analytisch sterk, geïnteresseerd in wat mensen drijft en verbindt dat met de doelen van een organisatie. Ze hanteert een waarderende benadering en stuurt daarbij op de kwaliteit van het resultaat en het draagvlak in de organisatie. Ze werkte als beleidsadviseur bij een Hogeschool en als lerarenopleider bij een Universitaire Lerarenopleiding.

Hanneke Schot

Jr. Onderwijskundige

Hanneke Schot heeft ervaring in het basisonderwijs, waar zij zich richtte op het welbevinden en de professionaliteit van de leraar. Ze ontwikkelt cursussen voor zowel leerlingen uit het basisonderwijs als docenten uit het beroepsonderwijs. Hanneke kenmerkt zich door een progressieve aanpak, waarbij zij een werksituatie creëert waarin ieder individu zich, in relatie met anderen, persoonlijk kan ontplooien.

Kirsten Stok, MSc

Jr. Onderwijskundige

Kirsten Stok is sterk in kwaliteitsontwikkeling, advies en professionalisering. In het hoger onderwijs adviseerde zij over docentprofessionalisering, waarbij de kwaliteit en effectiviteit van inductie in het hoger onderwijs centraal stond. Kirsten combineert haar analytische blik met nieuwsgierigheid en betrokkenheid, waardoor een contextgerichte samenwerking ontstaat mét oog voor kwaliteit.

Peter Mul, MGM

Sr. Adviseur

Peter Mul, MGM, heeft veel ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering binnen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Peter werkt vanuit de visie en strategie van de opleiding waarin kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en het behalen van prestatieafspraken onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Peter is resultaatgericht, stelt heldere kaders en doelen, beschikt over een sterk organisatievermogen, werkt zich snel in en doet zijn werk met passie, energie en humor.