Team Onderwijs.pro

Ons enthousiaste team van onderwijskundigen en adviseurs staat graag voor u klaar.

Dr. Paul van Deursen

Paul heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten.

Chhetri Ober, MSc

Chhetri is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Susanne Broos, MSc

Susanne werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.

Carien Touwen, MSc, MPhil

Carien is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering. Zij heeft een passie voor co-creatie van onderwijs, waarin de kwaliteiten en inbreng van iedereen – studenten, docenten en beroepsbeoefenaars – centraal staan. Zij is ook de aangewezen gesprekspartner voor opleidingen en instituten met ambities in internationalisering.

Peter Mul, MGM

Peter heeft veel ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering binnen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Peter werkt vanuit de visie en strategie van de opleiding waarin kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en het behalen van prestatieafspraken onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Peter is resultaatgericht, stelt heldere kaders en doelen, beschikt over een sterk organisatievermogen, werkt zich snel in en doet zijn werk met passie, energie en humor.

Hanneke van der Lende, MSc

Hanneke heeft expertise op het gebied van onderwijskundig advies en onderwijsontwikkeling. Als studieadviseur en opleidingsmanager werkte ze in het particuliere onderwijs en de verenigingswereld aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Ze heeft ervaring in het begeleiden van studenten, het leiden van diverse onderwijskundige en veranderkundige projecten, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Esther Snippe, MSc

Esther heeft zich toegelegd op het bieden van ondersteuning bij het invoeren van onderwijsveranderingen. Ze ondersteunt docententeams bij het schrijven van handleidingen, het opzetten van ‘blended’ leeromgevingen en ze werkt samen met docenten aan de kwaliteit van toetsing. In het kort is zij te omschrijven als een betrokken teamspeler die zorgvuldig werkt.

Dr. Winifred Paulis

Winifred richt zich op onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, borging van het eindniveau en toetsing en examinering. Zij heeft als docent, onderzoeker en toetsdeskundige veel ervaring met het ontwikkelen en evalueren van onderwijs. Winifred is analytisch en resultaatgericht. Zij creëert overzicht, heeft oog voor studenten, docenten, organisatiestructuur en cultuur en pakt complexe onderwijskundige vraagstukken vol enthousiasme op.

 Irene Buddingh’, MSc

Irene heeft veel ervaring als projectleider in het onderwijs. Zo heeft ze de afgelopen jaren een project geleid in het hoger onderwijs, waarin de ontwikkeling en implementatie van het werken in leergemeenschappen centraal stond.
Samen met docenten werken aan alle aspecten van een consistent curriculum, waarbij de ontwikkeling van student of leerling centraal staat, gaat haar uitstekend af. In dergelijke trajecten gebruikt ze haar kennis van zowel onderwijskunde, bedrijfsvoering als organisatiepsychologie waardoor ze vele aspecten van een onderwijskundig vraagstuk ziet.

Michiel Heijnen, Msc.

Michiel faciliteert mensen en organisaties bij groei en ontwikkeling van talent. Hij heeft ruime ervaring als trainer, projectleider en manager en is actief over de hele breedte van het onderwijs. Zijn expertisegebieden zijn organisatie- en teamontwikkeling, strategisch HRM, onderwijsinnovatie en curriculumvernieuwing. In zijn werk benut hij zijn leiderschapskwaliteiten, analytische denkkracht en creativiteit optimaal in de samenwerking.

Anne-Marie Joosten

Anne-Marie is bijna afgestudeerd als opleidingskundige aan de opleiding Learning & Development in Organisations. Als opleidingsadviseur houdt zij zich bezig met de flexibele leerroute. Het adviseren over de combinatie van leren en werken, alsmede het ontwikkelen van leeroplossingen, liggen haar goed. Het is haar passie om organisaties en de mensen die daarin werkzaam zijn, te begeleiden naar een optimale vorm van leren en ontwikkelen en het aanwezige talent daarbij te benutten.

Sylvia Kasperink, Msc.

Sylvia vindt het belangrijk dat werknemers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en te leren. Ze houdt zich bezig met het opzetten van de Flexibele Leerroute, coaching, training en onderwijsontwikkeling. Ook op het gebied van online leeromgevingen en portfolio’s denkt ze graag mee in mogelijkheden.

Agnes Frielink

Met al haar ervaring is Agnes het organisatorische hart van Onderwijs.pro. Voor al je vragen met betrekking tot administratie, organisatie, afspraken, offertes en facturatie kun je bij haar terecht. 
Ook is Agnes het aanspreekpunt omtrent alles wat betreft de cursussen van Onderwijs.pro Opleidingen. 

Britt Bakker

Organisatie, administratie, communicatie en marketing zijn de dingen waar Britt zich vol enthousiasme en gedrevenheid mee bezig houdt. Samen met Agnes vormt zij de backoffice van Onderwijs.pro. 

Dr. Remco Coppoolse

Remco is gespecialiseerd in onderwijsinnovaties. Hij heeft een passie voor het vrijmaken van ontwikkelenergie bij betrokkenen in onderwijsinnovatie. Remco schakel je in als je wilt begrijpen hoe onderwijsinnovaties verlopen, op zoek bent naar een innovatiestrategie die past bij jouw innovatievraagstuk of bij stagnatie in de loop van de innovatie.

Ghislaine Cals 

Trainer Code Talent

Als social media coach en trainer helpt Ghislaine vooral ondernemers hun bedrijf online beter zichtbaar te maken, met een blog, een website of door het inzetten van social media. Als bibliotheekmedewerker heeft zij praktische workshops over mediawijsheid gegeven aan kinderen van groep 7/8. Ghislaine staat graag voor een groep en vindt het erg leuk om vaardigheden te trainen, waar zowel volwassenen als kinderen plezier aan beleven en in hun toekomst verder mee komen.

Meike Lemmen

Trainer Code Talent

Meike is een afgestudeerd Communicatie & Multimedia Designer. Middels haar stages die raakvlakken hadden met onderwijs, kunst & cultuur is ze nu in de opleiding voor Docent Beeldende Kunst & Vormgeving beland. Met haar technische kennis, ervaring in lesgeven en creatieve insteek zit zij in de poule van trainers voor Code Talent.

Damian Webeling

Trainer Code Talent

Damian studeert onderwijswetenschappen aan de Universiteit en Pabo aan de hogeschool. Op deze manier ziet hij het onderwijs vanuit alle hoeken en kan hij een mooie bijdrage leveren aan het onderwijs in Nederland. Damian is een enthousiaste trainer die ruime ervaring heeft voor de klas en het leuk vindt om kinderen dingen te leren, en de kinderen hierbij enthousiast te maken en uitdaging te bieden.

Lila Klatter

Trainer Code Talent

Hallo, ik ben Lila. Ik ben trainer bij Code Talent. Zelf heb ik wiskunde gestudeerd en zo ben ik de wereld van programmeren binnen gerold. Ik ben pas op mijn 20ste begonnen en dat vind ik erg jammer! Ik had het programmeren graag eerder ontdekt, omdat je er je creativiteit in kwijt kunt en doordat je stapsgewijs problemen op lost, krijg je er veel zelfvertrouwen van. Ik wens dat ieder kind vroeg in zijn leven kan kennismaken met programmeren en kan kijken of het iets voor hem of haar is.

Tessa Bruinink

Trainer Code Talent

Tessa studeert onderwijswetenschappen aan de universiteit en pabo aan de hogeschool. Daarbij heeft ze een kleine achtergrond in de wereld van het programmeren. Door deze combinatie heeft ze ruime ervaring met zowel het onderwerp als het voor de klas staan. Verder heeft ze er ook veel plezier in om kinderen nieuwe dingen te leren.