Team Onderwijs.pro

Dr. Paul van Deursen

Sr. Onderwijskundige

Dr. Paul van Deursen heeft zich gespecialiseerd in (her)accreditatietrajecten, onderwijskwaliteit, borging van het eindniveau, toetsing en examinering, stroomlijnen van kennisorganisaties, kwaliteitscultuur, audits- en auditsystemen en teamprofessionalisering. Hij heeft als kwaliteitsadviseur gewerkt voor vrijwel alle hogescholen in Nederland en enkele universiteiten.

Chhetri Ober, MsC

Sr. Onderwijskundige

Chhetri Ober, MSc is vooral actief op het gebied van toetsing, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en didactische vaardigheden van docenten. Chhetri is uitstekend in staat om vanuit de onderwijskundige theorie een vertaalslag te maken naar de praktijk van de docent.

Carien Touwen, MSc, MPhil

Sr. Onderwijskundige

Carien Touwen, MSc, MPhil is gespecialiseerd in onderwijsontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering. Zij heeft een passie voor co-creatie van onderwijs, waarin de kwaliteiten en inbreng van iedereen – studenten, docenten en beroepsbeoefenaars – centraal staan. Zij is ook de aangewezen gesprekspartner voor opleidingen en instituten met ambities in internationalisering.

Hanneke van der Lende, MSc

Sr. Onderwijskundige

Hanneke van der Lende heeft expertise op het gebied van onderwijskundig advies en onderwijsontwikkeling. Als studieadviseur en opleidingsmanager werkte ze in het particuliere onderwijs en de verenigingswereld aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Ze heeft ervaring in het begeleiden van studenten, het leiden van diverse onderwijskundige en veranderkundige projecten, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en het verbeteren van bestaande opleidingen. Haar werkwijze kenmerkt zich met name door planmatig en gestructureerd te werken met aandacht voor betrokkenen en de mensen waarmee ze samenwerkt.

Jacco Slothouber, MA

Sr. Onderwijskundige

Jacco Slothouber, MA, heeft expertise op het gebied van onderwijsvernieuwing, kwaliteit en leiderschap. Hij werkte als beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn voor de gemeente Amsterdam, gaf les aan de pabo op Aruba en ontwikkelde daar een nieuwe tweedegraads lerarenopleiding. Sinds 2003 werkt hij op de Hogeschool Utrecht in diverse functies, o.a. als docent, onderzoeker en teamcoach.

Olga de Vries, MSc

Sr. Onderwijskundige

Olga de Vries, MSc is gespecialiseerd in training en coaching. Als onderwijskundige werkte zij in het Hoger Onderwijs en in het bedrijfsleven aan kwaliteitsvraagstukken en curriculumontwikkeling. Zij streeft naar duurzame verandering door oog voor draagvlak en de rol van belanghebbenden. Daarin hanteert zij een integrale benadering. Effectief opleidingsbeleid kan immers niet zonder een sterke onderwijskundige visie, en een visie komt niet tot leven zonder goede docenten.

Esther Snippe, MSc

Medior Onderwijskundige

Esther Snippe, MSc heeft zich toegelegd op het bieden van ondersteuning bij het invoeren van onderwijsveranderingen. Ze ondersteunt docententeams bij het schrijven van handleidingen, het opzetten van ‘blended’ leeromgevingen en ze werkt samen met docenten aan de kwaliteit van toetsing. In het kort is zij te omschrijven als een betrokken teamspeler die zorgvuldig werkt.

Susanne Broos, MSc

Medior Onderwijskundige

Susanne Broos, MSc, werkte als leidinggevende aan verschillende organisatie- en teamontwikkelingen waaronder een fusie, onderwijsvernieuwingen, en de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Graag zet ze mensen en organisaties in hun kracht waarbij de focus ligt op mogelijkheden, ontwikkeling en kwaliteit.

Rob van der Meij, MSc

Medior Onderwijskundige

Rob adviseerde als HRD-specialist op team- en organisatieniveau over ontwikkeling. Hij heeft vorm gegeven aan een landelijk ontwikkeltraject voor informatie-analisten en schreef de visie op kennisdeling, opleiden, trainen en oefenen voor een speciale eenheid. Ook ontwikkelde en verzorgde hij diverse (multidisciplinaire) trainingen gericht op vakmanschap en leiderschap gekoppeld aan de complexe beroepscontext. Als Boundary Crosser geeft het Rob energie om de potentie van verschillende inzichten te benutten voor presteren, leren en innoveren.

Drs. Femke Boesenkool

Sr. Onderwijskundige

Femke Boesenkool is een ervaren onderwijskundige waar het gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor en met hoogopgeleide professionals. Ze is analytisch sterk, geïnteresseerd in wat mensen drijft en verbindt dat met de doelen van een organisatie. Ze hanteert een waarderende benadering en stuurt daarbij op de kwaliteit van het resultaat en het draagvlak in de organisatie. Ze werkte als beleidsadviseur bij een Hogeschool en als lerarenopleider bij een Universitaire Lerarenopleiding.