Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kwaliteit HBO ‘Hoe kunnen we studentenbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vergroten?’

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kwaliteit HBO ‘Hoe kunnen we studentenbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vergroten?’

Formeel is de betrokkenheid van studenten in de afgelopen jaren verstevigd omdat de opleidingscommissies een stevige wettelijk verankerde rol in de kwaliteitszorg hebben gekregen. En bij visitatie is er het studentenhoofdstuk als onderdeel van de zelfevaluatie en hebben studenten een belangrijke rol in het visitatiepanel.

Hoe heeft de studentbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vorm gekregen? Aan de hand van drie presentaties willen de inleiders niet alleen hun ervaringen delen maar ook met u van gedachten wisselen hoe we kunnen komen tot echte en effectieve betrokkenheid van studenten bij de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen. Daarbij hoort dat we niet alleen over studenten spreken maar hen nadrukkelijk ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt bij de presentaties, maar we hopen ook studenten als deelnemers aan de bijeenkomst te verwelkomen. We doen hierbij een oproep dat iedere vertegenwoordiger van een hogeschool ook een of meerdere studenten inviteert om aan de bijeenkomst deel te nemen.

  • 13.00 – 13.30 uur: Ontvangst
  • 13.30 – 13.35 uur : Opening
  • 13.35 – 14.15 uur: Presentatie Paul Thijssen, directeur evaluatiebureau Netherlands Quality Agency (NQA): De student in het visitatieproces. Hij zal o.a. ingaan op de ervaringen met het studentenhoofdstuk en tevens reflecteren op de rol van studenten in het visitatieproces.
  • 14.15 – 14.55 uur: Presentatie Kees Gillesse, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Kwaliteit(s)zorg ook voor de student. Hij licht toe hoe ISO is gekomen tot het in mei 2019 verschenen rapport ”Kwaliteitszorg van morgen. Hoe zou kwaliteitszorg eruit moeten zien?” en welke plaats de student hierbij inneemt. Daarnaast gaat hij in gesprek met ons hoe hogescholen aan de slag kunnen.
  • 14.55 – 15.10 uur: Pauze
  • 15.10 – 15.55 uur: Presentatie Vincent Radewalt en student: ‘Hack je les’ op Windesheim. Studentbetrokkenheid bij kwaliteitszorg in de praktijk. “Hack je les” is een vorm van studentevaluatie, maar dan toch net even anders. Bij veel van de welbekende digitale/schriftelijke evaluaties worden de onderwerpen en vragen vooraf door de docenten(teams) bepaald en bij klankbordgesprekken wordt vooral het geluid van de proactieve mondige student gehoord. Bij Hack Je Les doen alle studenten mee, bepalen zij in hun eigen woorden en vanuit hun eigen invalshoeken wat er besproken moet worden en wat prioriteit heeft. Ook dwingt ‘Hack Je Les’ tot het maken van concrete afspraken en maak je direct een tijdspad zodat duidelijk is wie, wanneer, wat gaat doen. Daarbij is de student veelal in de lead.
  • 15.50 – 16.00 uur Afronding en vooruitblik naar volgende bijeenkomsten

Datum: Donderdag 10 oktober 2019

Kosten: NNK-leden gratis. Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl.

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. De locatie ligt op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). Klik hier voor de routebeschrijving.

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website.

Over Onderwijs.pro

Onderwijs.pro is het adviesbureau op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijskunde voor bedrijfsopleidingen, het HBO, MBO, en PO/VO. Wij leveren projectleiders, adviseurs, schrijvers van beleidsdocumenten, auditoren en onderwijskundig ontwikkelaars en helpen werknemers, branche-organisaties en bedrijven bij leer-werktrajecten. Wij denken graag met u en uw organisatie mee hoe u de volgende kwaliteitsstap kunt zetten.