NNK: Save the date: 6 juni 2019 Onderwijskwaliteit: the next step

NNK: Save the date: 6 juni 2019 Onderwijskwaliteit: the next step

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel.

Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!”

Waar moet het volgens de NVAO en het Ministerie naar toe met het accreditatiestelsel? En hoe denken wij daar zelf over?

Pilot instellingsaccreditatie

De HvA, de LOI en het Koninklijk Conservatorium Den Haag doen mee aan de pilot instellingsaccreditatie. Doel van deze pilot is ervaring op te doen met enerzijds het terugdringen van de administratieve last en anderzijds te ervaren hoe op een andere manier aan de verplichting van accreditatie kan worden voldaan. Tegelijkertijd voert OCW een verkenning uit naar hoe een betere balans kan worden gevonden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en ervaren administratieve lastendruk anderzijds.

The next step

Nu we deze pilotervaringen hebben opgedaan en de resultaten van de verkenning beschikbaar komen, willen we vooruit kijken. Wat is voor het accreditatiestelsel “the next step”? Het gaat daarbij om vragen als:

  • Wat leveren de pilotervaringen de instellingen op?
  • Hoe kunnen we doorgaan op het pad van vormvrijheid? Eigenaarschap? Professionele dialoog tussen peers?
  • Wat zijn ideeën en opvattingen bij de NVAO en het Ministerie over de toekomst van het stelsel? Komen we in de richting van een instellingsaccreditatie zoals in vele andere (en zeker ook de omringende) landen?
  • En waar zou het volgens óns heen moeten gaan? Hebben we behoefte aan kleine aanpassingen in het stelsel? Of zijn we toe aan juist grotere en fundamentelere wijzigingen? Willen we een stelsel dat zich alleen om onderwijskwaliteit bekommert, of streven we naar een instellingstoets die focust op de wat bredere eigen en maatschappelijke opgaven van de instelling? Een toekomst met meer maatwerk?
  • Waar liggen mogelijkheden om de administratieve last (drastisch) te verminderen?

Over deze vragen willen de volgende mensen hun visie geven en met ons in dialoog gaan:

  1. Axel Aerden – directeur NVAO afdeling Vlaanderen
  2. Dirk Haen en Maaike Jansen – beleidsmedewerkers Ministerie OCW
  3. Onderzoeker(s) van Andersson Elffers Felix, bureau voor maatschappelijke vraagstukken
  4. Projectleiders van de Pilot instellingsaccreditatie HvA, Koninklijk Conservatorium Den Haag en LOI

Programma
13.00 – 17.30 uur
Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl
Locatie
Volgt

Later komen we bij u terug met het definitieve programma.

Noteert u alvast donderdag 6 juni a.s. in uw agenda en schrijft u zich alvast in? Dit kan via de website van NNK.