Project & Advies

Onderwijsontwikkeling

Als onderwijskundigen begeleiden wij docententeams bij curriculumontwikkeling en onderwijskundige innovaties. Wij kunnen curricula helpen ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en bijstellen. Wij hebben inmiddels meer dan 40 opleidingen in het hoger beroepsonderwijs onderwijskundig geadviseerd waaronder:

 • Juli 2016 – Heden. Onderwijskundig adviseur accreditatieproces onderwijs, RNTC Training Centre Hilversum
 • april 2016-oktober 2016: adviseur dossier pilots/experimenten Flexibilisering Deeltijd HU
 • juni 2015-juni 2017: onderwijskundig adviseur curriculumontwikkeling Applied Tourism. Saxion.
 • Juni 2015 – Heden. Onderwijskundig Adviseur Ontwikkeling dementieonderwijs verpleegkundigen, Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • November 2015 – Juli 2016. Onderwijskundig Adviseur onderwijsontwikkeling, Communicatie en Media Design (CMD) Hogeschool Utrechtuni
 • november 2012-juni 2015: adviseur/ begeleiding innovatietrajecten Hogeschool Zuijd.
 • april – juli 2008 : adviseur opzetten van het landelijk netwerk van lectoren in het HBO (Forum Praktijkgericht Onderzoek) in opdracht van de HBO-Raad
 • Onderwijskundig adviseur onderwijsontwikkeling Masteropleiding Ondernemend Management Gezondheid en Welzijn (mOM), Saxion Hogeschool.
 • 2010-2013 Onderwijskundige adviseur excellentieproject Sirius, Faculteit Communicatie & Jounalistiek Hogeschool Utrecht
 • Juni 2013 – Juni 2015 Onderwijskundig adviseur HBO-V NHL Hogeschool

Accreditatie- verbeter en innovatietrajecten

Wij geven leiding aan of adviseren u bij uw onderwijsverbetertrajecten. Wij sporen kwaliteits- of accreditatierisico’s op en helpen deze oplossen. Bijvoorbeeld n.a.v. een her-accreditatie of ter voorbereiding op een accreditatie. Wij hebben dit recentelijk gedaan bij diverse opleidingen van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd, Saxion, Inholland en VU / UvA. I.c.

 • Februari 2017-heden: projectleider accreditatie International Business Zuyd Hogeschool
 • Maart 2017-heden: Adviseur verbetertraject Small Business Saxion
 • November 2016-heden Projectleider accreditatiewaardig maken opleiding Osteopathie Sutherland Amsterdam
 • november 2015-december 2016: projectleider accreditatie HRM HU
 • november 2015-december 2016: projectleider verbetertraject orientaalse talen en culturen. Zuijd.
 • maart 2015-november 2015: projectleider accreditatie 2e graads leraren Inholland
 • september 2013-juni 2015: programmamanager borging eindniveau saxion
 • mei 2013-september 2014: programmamanager toetsing, afstuderen en accreditatie, pabo HU
 • oktober 2012-december 2013: projectleider implementatie toets en examinering Avans.
 • oktober 2012 – september 2013: projectleider hersteltraject hogeschool Zuijd.
 • mei-oktober 2012: projectleider accreditatie ACTA VU/UvA.
 • oktober 2010 – maart 2012 projectleider accreditatie Media & entertainment Management (MEM-Inholland)
 • november 2008 – juni 2009 : accreditatietraject MER Hogeschool van Amsterdam en Oefentherapie Cesar Hogeschool Utrecht
 • 2010-2011 Projectleider International Talent Course, Hogeschool Utrecht.
 • 2010-2011 Projectleider Ontwikkelen van een National Transcript SRO (opleidingen Logopedie Nederland)
 • 2011-2012 Projectleider Ontwikkelen van een National Transcript NVM (Opleidingen Mondzorgkunde Nederland).

Adviestrajecten

 • 2015 – Heden. Ontwikkelen van scenario’s waarin de toekomst van de sociale opleidingen van Inholland geschetst staat, Hogeschool Inholland
 • september 2014-januari 2015 schrijver KR Inholland Musicacademy.
 • 2009-2012: kritische reflectie hbo recht, international business and manangement, fysiotherapie, MER en circa 20 andere opleidingen.

Bouwen en verstevigen van de kennisorganisatie/ equiperen van de lijn en commissies

Wij equiperen onderwijsteams en onderwijscommissies om professioneler, resultaatgerichter en rolvaster met elkaar samen te werken. We gaan per team (onderwijsteam, curriculumcommissie, examencommissie enz) na wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, wie met wie op welke wijze moet samenwerken, en welke professionele samenwerkingscultuur hierbij past. Vervolgens gaan we met de commissies aan de slag om de onderlinge samenwerking te verstevigen en processen op elkaar af te stemmen.

Interne audits

 • Voorzitter interne audit bij circa 20 HBO opleiding, waaronder momenteel (2017) bij SJD en BE van HvA en voorzitter proefaudit BK/MER AVANS.