We zijn partner geworden van Mediawijsheid.nl

We zijn partner geworden van Mediawijsheid.nl

Juichende kinderen achter een computer
Juichende kinderen achter een computer

Onderwijs.pro is partner geworden van Mediawijsheid.nl. Deze website is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid en bedoeld om mensen te informeren (en te helpen) om op een slimme en veilige manier gebruik te maken van (digitale) media.

Doorlopende leerlijn Code Talent

Aanleiding voor deze samenwerking is de doorlopende leerlijn Code Talent die Onderwijs.pro heeft ontwikkeld voor kinderen van 7 tot 16 jaar. Zij groeien op in een digitaal tijdperk waar techniek steeds meer een rol speelt. Onze burgers van de toekomst dreigen onvoldoende te worden voorbereid op de eisen die straks worden gesteld.

Verder moeten binnenkort ook alle scholen aan de SLO doelstellingen voldoen. Voor ons zijn deze doelstellingen bij de ontwikkeling van Code Talent het uitgangspunt geweest. Kinderen kunnen daarom niet vroeg genoeg worden gestimuleerd om te kijken of ze over de juiste vaardigheden beschikken. En ook heel belangrijk: of ze het ook leuk vinden. Op mediawijsheid.nl biedt nu ook Onderwijs.pro relevante informatie over deze leerlijn aan.

Code Talentweek

Onderwijs.pro test de opleidingen die worden ontwikkeld eerst goed uit of het inderdaad werkt zoals gewenst. Na een succesvolle pilot in Culemborg, wordt de leerlijn uitgerold naar meerdere basisscholen. Bijvoorbeeld op brede school de Weide Wereld in Utrecht waar tot ons genoegen ook meisjes meedoen, zoals Ayaa die erg enthousiast is geworden. Binnenkort wordt er een Code Talentweek georganiseerd in Utrecht waar kinderen in vijf dagen een eigen game leren maken. Iedereen in de omgeving van Utrecht kan zijn/haar kind daarvoor aanmelden.