Over ons

Onderwijs.pro is hét bureau voor onderwijskwaliteit en onderwijskunde. Onze dienstverlening richt zich hierbij op adviseren, projectleiding, cursussen en het schrijven van onderwijsbeleidsdocumenten.
Wij leveren diensten van hoge kwaliteit op een zakelijke manier tegen een eerlijke prijs. We hebben zeer veel relevante ervaring. Alles wat we doen, hebben we zelf meerdere malen bij verschillende opleidingen uitgevoerd. Wij werken vanuit een heldere missie, visie en aanpak.


Missie

Het is onze missie om docenten en managers met projecten, advies en trainingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en de verdere professionalisering van hun onderwijs.


Visie

Wij leveren een bijdrage aan de continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Wij hebben de ambitie om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Het ontwikkelen van een onderwijskundig goed in elkaar stekend curriculum is daarvoor noodzakelijk. Maar ook het vergroten van de professionele ruimte van zowel docenten als het management is volgens ons daarbij de sleutel.

Professionele ruimte ontstaat als professionals voortdurend, visiegericht in dialoog gaan met elkaar over onderwijskunde, onderwijs en onderwijskwaliteit en bereid zijn elkaar aan te spreken en zich te verantwoorden over de wijze waarop zij hun professionele taak vervullen. Binnen deze ruimte stellen zij vast aan welke actuele onderwijskundige- en kwaliteitsdoelstellingen zij willen werken en stemmen de werkprocessen hierop af. Teams kunnen op deze wijze zelfstandig gefundeerde beslissingen nemen, deze systematisch uitvoeren, evalueren en de resultaten borgen. Hierdoor ontstaat er een continue kwaliteitsverbetering die merkbaar is in alle lagen van het onderwijs. Op deze manier ontstaat een lerende, professionele opleiding/school waarin docenten resultaatgericht, systematisch en met plezier aan steeds beter onderwijs werken.


Aanpak

Onze aanpak is deskundig, integraal en gericht op duurzame verbetering van het onderwijs. Door jarenlange ervaring met het praktisch toepassen van actuele onderwijskundige principes, slagen wij erin snel duidelijk te krijgen waar u als opleiding staat en waar kansrijke mogelijkheden liggen om de volgende kwaliteitsstap te maken. Deze mogelijkheden vertalen wij naar de praktijk, waarbij wij alle relevante organisatieniveaus actief en volwaardig betrekken en laten participeren.

  • Door met uw opleiding de kwaliteitsnormen en waarden te operationaliseren wordt ervoor gezorgd dat professionals zich weer eigenaar van de onderwijskwaliteit voelen.
  • Onze verbeterprocessen realiseren wij altijd via de lijn, zodat het spel tussen docenten, lijnfunctionarissen en staf transparant en blijvend gespeeld wordt.
  • Wij maken duidelijke werkafspraken, komen die afspraken zelf altijd na en spreken ook uw professionals hierop aan. Deze wat hardere elementen van kwaliteitszorg combineren wij met de wat zachtere elementen als samenwerken, inspireren en kennisdelen.
  • Wij geloven in deze combinatie van hard en zacht om de resultaten ook duurzaam te kunnen borgen.
  • Systematisch werken aan resultaat, gebruik maken van en reflecteren op feedback, doorzetten en bijsturen zijn voor ons daarbij de essentiële kenmerken om de kwaliteitscyclus draaiende te houden.
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/Afbeelding1.jpg?resize=380%2C315&ssl=1
Directeur, Sr. Onderwijskundige, Sr. Kwaliteitsadviseur
https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/Afbeelding2-2-1.jpg?resize=380%2C315&ssl=1
Directeur, Sr. Onderwijskundige