Selecteer een pagina

Op 8 juni j.l. organiseerde Paul van Deursen van onderwijs.pro, Mieneke Zander van de HvA en Hilleke vd Rijde van de HU het NNK- symposium “van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken”. Tijdens dit congres spraken 85 kwaliteitsadviseurs, bestuurders en beleidsmakers van de hogescholen met elkaar en met vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen, het ministerie van OC&W, lectoren governance en studenten van de LSVB over de toekomst van het prestatie-akkoord.

Samen zijn we op zoek gegaan naar ingrediënten voor een visiegericht sturings- en verantwoordingssysteem voor kwaliteit waarin gevoeld eigenaarschap en afstemming met de relevante stakeholders centraal staat. Deze ingrediënten kunnen meegenomen worden in de debatten met het ministerie over het eventuele vervolg op het prestatieakkoord en kunnen ook door de individuele hogescholen zelf gebruikt worden om zelf een sturings- en verantwoordingssysteem op te zetten.

Vragen die centraal stonden, waren:

 • Hoe kunnen hogescholen meer visiegericht sturen op kwaliteit  en zich hierover verantwoorden?
 • Welke afspraken met stakeholders kunnen we maken?
 • Hoe maak je met een pluriform en in sectoren verdeeld beroepenveld uniforme afspraken?
 • Met wie worden die kwaliteitsafspraken gemaakt?
 • Wie bewaakt de kwaliteit van de afspraken en keurt ze goed?
 • Welke “gemeenschappelijke” en “hogeschool-specifieke”  indicatoren vanuit kwaliteit kunnen daarbij dienst doen?
 • Zijn dat vooral kwalitatieve of ook kwantitatieve indicatoren?
 • Welke normen horen daarbij?
 • Hoe kan de bekostiging zich tot het al dan niet behalen van deze normen verhouden?
 • Hoe draag je er zorg voor dat het eigenaarschap van de afspraken breed en vooral ook echt gevoeld wordt door de onderwijsprofessionals?

De dag werd voorgezeten door Sjoerd Vellenga en werd inhoudelijk ingeleid door Kees Boele (Voorzitter CvB HAN). Andere inleiders waren:

dhr Kees Boele, cvb voorzitter van de HAN

 • Frans de Vijler, lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties van de HAN en Myrte Legemaate, werkzaam bij de faculteit Educatie van de HAN en bezig met een promotieonderzoek naar (de ontwikkeling van) kwaliteitscultuur in het hbo. Voor presentatie klik hier
 • Jarmo Berkhout ISO/LSVB.
 • Dirk Haen en Annerie Hesseling vanuit het ministerie van OC&W. Presentatie klik hier
 • Cornelis Geldof, lid van de commissie Slob en spreker namens de Vereniging Hogescholen. klik hier

Het uitgebreide verslag van dit congres vindt u hier

Ik kijk terug op een zeer geslaagd congres en wil via deze weg nogmaals alle inleiders en deelnemers hartelijk danken voor hun actieve bijdrage.

Paul van Deursen