Eendaagse incompany: onderwijskundig leiderschap voor managementteams

Visiegericht leidinggeven aan professionals. Samen met docenten werken aan inspirerend onderwijs. Bouwen aan een gestroomlijnde kennisorganisatie waar docenten elkaar weten te vinden en met elkaar en met u een goede of misschien wel excellente opleiding neerzetten. Ervoor zorgen dat onderwijs “het mooiste en meest dankbare beroep denkbaar” blijft. Docenten ondersteunen bij hun kernactiviteit, nl. “het geven van het best denkbare onderwijs”.

In dit eendaagse incompany maattraject gaat u als managementteam (MT) op zoek naar mogelijkheden om bovenstaande situatie te creëren. Uw MT bepaalt waar zij staat op het gebied van onderwijskundig leiderschap, wat daarbij allemaal al goed en effectief loopt en hoe u van daaruit de volgende stappen kunt zetten en uw onderwijskundig leiderschap nog verder kunt verstevigen. Stapsgewijs worden alle aspecten van het onderwijskundig leiderschap uitgediept en op de specifieke situatie van uw MT en opleiding toegepast. Grofweg volgen we daarbij het volgende stappenplan:  

Stap 1: In kaart brengen waar uw MT staat met betrekking tot leiderschap

Hoe ziet uw gewenste leiderschapsprofiel eruit? Waar staat u als team t.o.v. dat profiel? En hoe zien uw docenten dat?

Stap 2: MT als visiegerichte leiders

Hoe maakt u een visie? Hoe scherp is uw visie? Waar liggen verbetermogelijkheden? Welke keuzes maakt u in uw opleiding (beleidskeuzes, organisatorische keuzes) op basis van uw visie? Hoe draagt u uw visie uit? Hoe zorgt u ervoor dat “uw visie” een “gedeelde visie” wordt?

Stap 3: MT als inhoudelijk leiders  

Wat komt er kijken bij het leiding geven aan het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van curricula (inclusief toetsing)? En wat is daarbij de inhoudelijke rol van u als MT? Hoe doet u dat? Waar liggen mogelijk verbeterpunten?

Stap 4: MT als organisatorische leiders

Hoe ziet uw kennisorganisatie eruit en in hoeverre is iedereen in deze organisatie geëquipeerd voor zijn/haar rol? Waar zitten nog grijze gebieden in de samenwerking tussen uw organisatieonderdelen? En hoe kunt u daar als leider op sturen? En hoe zijn de onderwijsteams in deze kennisorganisatie gepositioneerd? Hoe worden ze aangestuurd en vooral hoe kunnen ze organisatorisch door uw MT zodanig worden gepositioneerd en gefaciliteerd dat ze optimaal van de kennis en ervaring van anderen in de organisatie kunnen profiteren?

Stap 5: De rol van uw MT bij het ontwikkelen tot een lerende intrinsiek gemotiveerde organisatie met een professionele samenwerkingscultuur

Welke cultuur streeft u na? Welk leiderschapsgedrag kan daarbij ondersteunen? Hoe motiveert u professionals? En hoe geeft u ze voldoende professionele ruimte? Waar ligt de balans tussen professionele ruimte en professionele verantwoording afleggen?
Per stap wordt uw gewenste leiderschapsprofiel nader ingevuld en wordt gekeken wat er nodig is om dit te realiseren. Hierbij wordt vooral ook heel veel kennis en ervaring met elkaar en met de expert van Onderwijs.pro uitgewisseld. Door dit laatste worden ook relevante ervaringen van andere MT’s waar wij ooit mee hebben gewerkt, benut.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor managementteams van HBO, MBO en VO.

Wanneer

In overleg met uw managementteam.

Kosten

In overleg.

Trainer

Dr. Paul van Deursen

Interesse?

Neem contact op met Paul van Deursen. Via mail: paul@onderwijs.pro Of bel: 06-22686316