Onderwijskwaliteit HBO

Het hart van deze driedaagse cursus zit op het grensgebied van onderwijskwaliteit (NVAO-accreditatie), kennisorganisatie en onderwijskunde. De vier NVAO-standaarden worden behandeld vanuit een integraal strategisch, organisatorisch, bedrijfskundig en vooral ook onderwijskundig perspectief. De centrale vragen daarbij zijn: Hoe bouw je, gegeven de eisen die de vier standaarden stellen, een goed curriculum op? Hoe borg je dat duurzaam? Welke partijen spelen in het onderwijs welke rol en hoe werken ze daarbij optimaal samen? Hoe creëer je bij je opleiding een professionele onderwijscultuur? En hoe bouw je een lerende kennisorganisatie?

Inschrijven
De inhoud van de cursus is verdeeld over zes blokken in drie afzonderlijke dagen. Kwaliteit wordt daarbij steeds benaderd vanuit de invalshoeken van professionele, organisatorische en relationele kwaliteit in samenhang met de plan-do-check-act cyclus. 

1. Hoger beroepsonderwijs: ontwikkeling van het hbo, dimensies van onderwijskwaliteit, de pdca-cyclus in het onderwijs. 

2. Visie en profiel: profilering en visie van een opleiding, organisatorische en relationele kwaliteit bij visievorming.

3. Programma en curriculum: didactische opbouw en samenhang, partijen die het onderwijs ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, professionele cultuur.

4. Verantwoorden en verbeteren: audits uitvoeren, evalueren en verbeteren, effectieve presentatie bij audits. 

5. Toetsing en examinering: toetsorganisatie en toetsbeleid, kwaliteit van toetsen, governance bij toetsen, rol examencommissie en management, borging eindniveau.

6. Samen werken: positie kiezen in een onderwijsorganisatie, effectief beïnvloeden, persoonlijke effectiviteit, de kunst van het niet-doen.

Doelgroep

Kwaliteitsadviseurs, docenten, leden van examencommissies, opleidingscommissies, curriculumcommissies en opleidingsmanagement die geïnteresseerd zijn in onderwijskwaliteit.

Wanneer

Deze cursus vindt plaats op donderdag 14 maart, 18 april en 23 mei 2019 in Utrecht, van 9.30 tot 16.30 uur. Ook zijn incompany cursussen mogelijk, mail paul@onderwijs.pro voor de mogelijkheden.

Certificaat

Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat op basis van actieve deelname.

Kosten

€ 1995,-

Bij 3 deelnemers van dezelfde hogeschool 10% korting per persoon; Bij 4 deelnemers van dezelfde 15% korting per persoon; Bij 5 deelnemers van dezelfde hogeschool (tevens maximum per hogeschool) 20% korting per persoon.

Trainer

Paul van Deursen, PhD

Deelnemers aan het woord

“Kwaliteit van onderwijs binnen het HBO wordt vanuit een breed perspectief benaderd. De cursus is juist ook interessant voor onderwijskundige leiders en leden van curriculumcommissies. De cursus (bepaalde onderdelen) geeft een goed overzicht en ‘handvaten’ hoe je als ‘onderwijskundig leider’ of als lid van de curriculumcommissie invloed kunt uitoefenen om de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van je opleiding verder te ontwikkelen. Naast de inhoud van de cursus heeft het ‘leren van en met elkaar’ door de deelnemers een mooie meerwaarde.”