Kwaliteit MBO

In deze cursus leer je een effectieve bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit van je mbo-instelling. Je krijgt een verdiepend inzicht op het vlak van kwaliteit (inspectiekader MBO), kwaliteitszorg, onderwijscultuur, onderwijsorganisatie en onderwijskunde. We behandelen de kwaliteitsgebieden van de Onderwijsinspectie vanuit een integraal strategisch, organisatorisch, bedrijfskundig en vooral onderwijskundig perspectief. De centrale vragen daarbij zijn: Hoe bouw je een goed MBO programma dat voldoet aan de eisen van de Onderwijsinspectie? Hoe borg je dat duurzaam? Welke partijen spelen in het MBO welke rol en hoe werken ze daarbij optimaal samen? Hoe creëer je bij je opleiding een sterke kwaliteitscultuur? En hoe bouw je een lerende kennisorganisatie?

Inschrijven

De nadruk ligt op de toepasbaarheid en aansluiting bij je eigen vragen en behoeften. Met de antwoorden op bovenstaande vragen kun je dan ook direct aan de slag. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De inhoud van de cursus is verdeeld over zes blokkken in drie afzonderlijke dagen. We benaderen kwaliteit steeds vanuit de invalshoeken van professionele, organisatorische en relationele kwaliteit in samenhang met de plan-do-check-act cyclus. Tijdens de cursus leer je over: 

1. Middelbaar beroepsonderwijs:
ontwikkeling van het mbo, dimensies van onderwijskwaliteit, sturing op kwaliteit, de pdca-cyclus in het onderwijs. 

2. Visie:
visie op opleiden voor het beroep, organisatorische en relationele kwaliteit bij visievorming.

3. Onderwijsprogramma:
didactische opbouw en samenhang, partijen die het onderwijs ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, kwaliteitscultuur. 

4. Verbeteren en verantwoorden:
van verbeterpunten naar verbeteracties, analyse van onderwijsresultaten, audits uitvoeren, evalueren en verbeteren, effectieve presentatie bij audits.

5. Toetsing en examinering:
toetsorganisatie en toetsbeleid, kwaliteit van toetsen, governance bij toetsen, rol examencommissie en management.

6. Samenwerken:
positie kiezen in een onderwijsorganisatie, effectief beïnvloeden, persoonlijke effectiviteit, de kunst van het niet-doen.

Doelgroep

Kwaliteitsadviseurs, kerndocenten, leden van examencommissies, curriculumcommissies en opleidingsmanagement die geïnteresseerd zijn in onderwijskwaliteit. 

Wanneer en waar

Dag 1: dinsdag 15 januari 2019; dag 2: dinsdag 5 februari 2019; dag 3: dinsdag 5 maart 2019 (geen plaatsen meer beschikbaar).
Dag 1: dinsdag 9 april 2019; dag 2: dinsdag 21 mei 2019; dag 3: dinsdag 25 juni 2019.
De cursussen vinden plaats in Utrecht van 9.30 uur tot 16.30 uur. 
Ook zijn incompany cursussen mogelijk, mail paul@onderwijs.pro voor de mogelijkheden.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat op basis van actieve deelname. 

Kosten 

€ 1.995,-

Bij 3 deelnemers van dezelfde MBO 10% korting per persoon;
Bij 4 deelnemers van dezelfde MBO 15% korting per persoon;
Bij 5 deelnemers of meer van dezelfde MBO 20% korting per persoon.

Trainers

Tim Lamers, eigenaar Tim Lamers Advies (tim@timlamersadvies.nl) en kwaliteitsadviseur Zadkine
Paul van Deursen, directeur Onderwijs.pro