OPLEIDINGSCOMMISSIE ALS STRATEGISCHE KWALITEITSPARTNER

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Versterking bestuurskracht aangenomen. Daarin is vastgesteld dat de belangrijkste taak van een opleidingscommissie is te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. En die rol wordt verscherpt. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op onderdelen van de OER. Ook worden zij nauwer betrokken bij accreditatie, bijvoorbeeld door een eigen hoofdstuk te schrijven in de zelfevaluatie. Daarnaast speelt de OC een cruciale rol bij de evaluatie van een opleiding. De (nieuwe) rollen voor de opleidingscommissies treden al op 1 september 2017 in werking. Deze vergroting van verantwoordelijkheden maakt de verdere professionalisering en profilering van de commissies noodzakelijk.

Inschrijven

Door het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van wat er speelt bij de versterking van de rol van de opleidingscommissie per 1 september 2017. Je weet hoe je met je commissie deze kansen voor meer invloed op onderwijskwaliteit kunt benutten en hoe je voor het management een strategische gesprekspartner t.b.v. onderwijskwaliteit kan worden.

In deze eendaagse cursus gaan we in op deze (nieuwe) taken van de opleidingscommissie. We gaan in op vragen als:

Wat is onderwijskwaliteit?
Wat is goed onderwijsbeleid en hoe adviseer je daarbij?
Waar gaat de OER over en waar moet je op letten wanneer je daarover een advies geeft?
Hoe evalueer je?
Hoe raadpleeg je je achterban?
Hoe interpreteer je bestaande evaluaties?

Waar trek je samen op met het management en waar ben je onafhankelijk?

Hoe ziet de onderwijsorganisatie eruit en hoe verhoudt de opleidingscommissie zich tot al die partijen?
Wat is de betekenis van accreditatie, hoe gaat dat in zijn werk en wie zijn erbij betrokken?
Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?
Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?

Hoe schrijf je een goed hoofdstuk voor de zelfevaluatie?

Doelgroep

Docenten en studenten uit OC’s.

Wanneer?

Dinsdag 2 april 2019.
Dinsdag 18 juni 2019.
De cursus vindt plaats van 9.30 tot 16.45 uur in Utrecht.
Ook incompany mogelijk; mail paul@onderwijs.pro voor de mogelijkheden.

Certificaat

Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat op basis van actieve deelname.

Kosten

€ 750,- p.p.
Bij 3 deelnemers van dezelde hogeschool 10% korting per persoon.
Bij 4 deelnemers van dezelfde hogeschool 15% korting per persoon.
Bij 5 deelnemers of meer van dezelfde hogeschool 20% korting per persoon.

Trainer

Drs. Femke Boesenkool

Deelnemers aan het woord

“Zeer leerzame cursus, bijeenkomst met voldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng. De manier en inhoud van de cursus zijn zeer zeker aan te raden bij zowel andere studenten als docenten. Leuk dat studenten en docenten in dezelfde dag zijn geplaatst.”

Avans Hogeschool aan het woord: