Selecteer een pagina

Begeleidingstraject Bachelor Tandprothetiek

‘NIET terug naar de schoolbanken. WEL je diploma.’

Over het begeleidingstraject

Werk en denk je als tandprotheticus op bachelorniveau, maar heb je nog niet het bijbehorend diploma? Kies dan voor het begeleidingstraject door Onderwijs.pro Opleidingen.

Hoe werkt het?

 • Om aan te kunnen tonen dat je als tandprotheticus het bachelorniveau bezit, werk je gedurende het begeleidingstraject aan je portfolio. Hierin toon je op basis van concrete werkervaring aan welke benodigde kennis en vaardigheden je op dit niveau (al) beheerst en welke je in het traject ontwikkeld hebt.
 • Als je bepaalde kennis of vaardigheden nog niet op het juiste niveau beheerst, leer je dit al werkend in je eigen tandprothetische praktijk tijdens het traject. De begeleiding wordt volledig afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden.
 • Je krijgt 30 uur aan individuele begeleiding door ervaren inhoudelijke en onderwijskundige professionals. Indien je meer begeleiding nodig hebt, worden hierover aparte afspraken met je gemaakt.
 • Zodra je alles wat nodig is voor het bachelorniveau aantoonbaar beheerst, voer je hierover een assessmentgesprek.
 • Het portfolio, rapportage en certificaat dien je in bij examencommissie van de opleiding Tandprothetiek van de HU. De examencommissie bepaalt of je direct het bachelordiploma krijgt of dat je nog iets moet aanvullen.
 • Het gehele trajeject kost €4.500,-Hiervoor krijg je de intake, begeleiding, eindassessment en certificaat van het begeleidingstraject.

Dit zijn de voordelen van ons traject

 • De kans om een erkend bachelordiploma te halen zonder hiervoor terug te gaan naar de schoolbanken
 • Erkenning van je werkervaring en opgedane kennis in de praktijk
 • Het traject kun je volledig in eigen tijd en tempo volgen
 • Geen verlies van inkomsten doordat er geen vaste scholingsdagen zijn
 • 50 KRTP punten

Hoe ziet ons traject eruit?

Tijdens ons begeleidingstraject doorloop je de volgende zes stappen:

Stap 1: Het startgesprek

We plannen een een startgesprek met je in. Daarin staat centraal wat er van je verwacht wordt en wat je van ons kunt verwachten. Het startgesprek kan ook in een groep plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het moment waarop je het traject start.

Stap 2: Samenstellen portfolio

Ter voorbereiding op het assessmentgesprek (stap 4) stel je een portfolio samen. Tijdens het begeleidingstraject kijken wij steeds waar jij staat t.o.v de eisen die aan het bachelorniveau gesteld worden. Indien nodig geven we je opdrachten mee die je in jouw eigen werksituatie kan uitvoeren. Het portfolio wordt aangevuld met bewijslast totdat je naar het oordeel van de begeleider voldoende bewijslast hebt verzameld.

Een portfolio is een map met daarin de volgende documenten:

 • Zelfbeoordelingen per criterium.
 • Een aantal bewijzen waarmee je jouw kennis en ervaring wilt onderbouwen.

Stap 3: Beoordeling portfolio assessor

Zodra jij het portfolio gevuld hebt, beoordelen twee deskundigen, assessoren genoemd, of jouw portfolio relevant en volledig is. Er kan om aanvullend bewijs worden gevraagd.

Stap 4: Het assessmentgesprek door onafhankelijk assessmentbureau

Indien het portfolio volledig is, vindt er een assessmentgesprek plaats. Hierin wordt vastgesteld of je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden voldoet aan de gestelde eisen. In het gesprek wordt altijd ingegaan op:

 • Specifieke situaties waarin je een bewijsstuk hebt gemaakt en activiteiten hebt uitgevoerd.
 • Jouw werkwijze bij de uitvoering van taken en activiteiten.
 • Reflectie op jouw ervaringen.

De assessor (inhoudsdekundige) legt de beoordeling vast in een rapportage. Je ontvangt een certificaat van het assessmentbureau zodat je bewijs hebt dat je het volwaardige traject formeel heeft doorlopen. Het begeleidingstraject stopt nadat je het certificaat van het assessmentbureau hebt ontvangen.

Stap 5: Beoordeling Examencommissie opleiding Tandprothetiek

Indien je in aanmerking wilt komen voor het bachelordiploma, leg je het portfolio, rapportage en certificaat voor aan de examencommissie van de opleiding Tandprothetiek. De examencommissie geeft het diploma af zodra het portfolio voldoet aan de eisen van de opleiding. Indien gewenst kan om aanvullende bewijsmateriaal gevraagd worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ervaren tandprotetici met een MBO diploma tandprothetiek die graag het HBO diploma tandprotethiek willen halen.

Kosten

De kosten voor het gehele traject bedragen €4.500,- (BTW vrij).

Onderwijs.pro opleidingen staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is derhalve vrijgesteld van btw heffing.

t

Interesse? Meer informatie?

Neem contact op met Chhetri Ober (chhetri@onderwijs.pro) of stuur een mail naar info@onderwijs.pro.