Selecteer een pagina

Als lid van het Nederlands Netwerk Kwaliteit HBO organiseer ik, samen met hoofden kwaliteit van de grote hogescholen, tweemaandelijkse kennisuitwisselingsbijeenkomsten rond actuele thema’s. Voor het komende jaar zijn dat:

Deze bijeenkomsten zijn voor NNK leden gratis. Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Alle bijeenkomsten zijn in Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.
De bijeenkomst van 7 juni is van 12.30-17.00 uur. De overige bijeenkomsten van 13.30-16.30 uur.
Ik zou het leuk vinden u bij een of meerdere van deze bijeenkomsten te mogen ontvangen.

Paul van Deursen