Als lid van het Nederlands Netwerk Kwaliteit HBO organiseer ik, samen met hoofden kwaliteit van de grote hogescholen, tweemaandelijkse kennisuitwisselingsbijeenkomsten rond actuele thema’s. Voor het komende jaar zijn dat:

Deze bijeenkomsten zijn voor NNK leden gratis. Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Alle bijeenkomsten zijn in Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.
De bijeenkomst van 7 juni is van 12.30-17.00 uur. De overige bijeenkomsten van 13.30-16.30 uur.
Ik zou het leuk vinden u bij een of meerdere van deze bijeenkomsten te mogen ontvangen.

Paul van Deursen