Onze werkwijze

In onze onderwijs-ondersteuningstrajecten betrekken wij steeds zoveel mogelijk onderdelen van uw onderwijs en geledingen van uw organisatie. Wij staan voor een integrale aanpak, waarin we graag het hele onderwijsteam, maar ook het management en alle ondersteunende medewerkers meenemen. Alleen dán zullen werkelijke verbeteringen langdurig kunnen doorwerken in de onderwijspraktijk, is onze overtuiging en ervaring.
Integrale aanpak
Wij kijken daarbij naar aspecten als leiderschap, cultuur, visie, organisatiestructuur, onderwijskundige raamwerk, didactiek en docenten. Toetsing en onderwijs worden daarbij in samenhang opgepakt. Bij elke vraag kijken we waar de hiaten in uw school/opleiding zitten en welke specialist u het beste kan helpen.Wij willen alle professionals in het onderwijs inspireren en uitdagen om hun onderwijskwaliteit te verhogen en ervoor te zorgen dat afgestudeerden beter gekwalificeerd aan het werk kunnen gaan.

Zo werken wij samen met de professionals op school
Stap voor stap maatwerk
Wij helpen de opleidingen te bepalen waar zij nu staan – en hoe zij met de middelen die zij hebben effectief en efficiënt een vervolgstap kunnen zetten in de richting van hun “gedroomde school/opleiding”. Misschien doen opleidingen het op veel vlakken al prima, maar kunnen zij nog advies en ondersteuning gebruiken in hun zoektocht naar verbetering, groei en ontwikkeling. Misschien hebben zij problemen en komen zij maar niet in de richting van de “ruime 7” die Rinnooy Kan aan het Nederlands onderwijs geeft. Dat maakt voor ons niet uit. Wij willen hen helpen bij hun volgende stap. Hetzij van een 5 naar een 7, hetzij van een 7 naar een 8, hetzij van een 8 naar een 10. Elke school/opleiding verdient een aanpak op maat op basis van haar specifieke situatie, fase van ontwikkeling en ambitie.
Onze toegevoegde waarde
Expertise op het grensgebied van onderwijskunde en onderwijskwaliteit in combinatie met een integrale aanpak. Samen met de mensen van de school/opleiding bekijken we wat er kan verbeteren en hoe dat zou kunnen worden gerealiseerd. Onze toegevoegde waarde ligt daarbij in de expertise van de combinatie van onderwijskunde en onderwijskwaliteit en onze ervaringen bij andere scholen/opleidingen.
Werken volgens de PDCA-cyclus
Systematisch werken aan resultaat, gebruikmaken van en reflecteren op feedback, doorzetten en bijsturen zijn voor ons daarbij de essentiële kenmerken om de kwaliteitscyclus draaiende te houden. Wij maken duidelijke werkafspraken, komen die afspraken zelf altijd na en spreken ook de professionals op school/ opleiding hierop aan. Deze wat hardere elementen van kwaliteitszorg combineren wij met de wat zachtere elementen als samenwerken, inspireren en kennisdelen. Wij geloven in deze combinatie van hard en zacht om de resultaten ook duurzaam te kunnen borgen.