Onze opdrachten

Adviestrajecten

 • April 2016-oktober 2016: adviseur dossier pilots/experimenten Flexibilisering Deeltijd HU
 • Juli 2016 – Heden. Onderwijskundig adviseur accreditatieproces onderwijs, RNTC Training Centre Hilversum
 • Juni 2015-juni 2017: onderwijskundig adviseur curriculumontwikkeling Applied Tourism. Saxion.
 • Juni 2015 – Heden. Onderwijskundig Adviseur Ontwikkeling dementieonderwijs verpleegkundigen, Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • November 2015 – Juli 2016. Onderwijskundig Adviseur onderwijsontwikkeling, Communicatie en Media Design (CMD) Hogeschool Utrechtuni
 • November 2012-juni 2015: adviseur/ begeleiding innovatietrajecten Hogeschool Zuijd.
 • April – juli 2008 : adviseur opzetten van het landelijk netwerk van lectoren in het HBO (Forum Praktijkgericht Onderzoek) in opdracht van de HBO-Raad
 • 2012. Onderwijskundig adviseur onderwijsontwikkeling Masteropleiding Ondernemend Management Gezondheid en Welzijn (mOM), Saxion Hogeschool.
 • 2010-2013 Onderwijskundige adviseur excellentieproject Sirius, Faculteit Communicatie & Jounalistiek Hogeschool Utrecht
 • Juni 2013 – Juni 2015 Onderwijskundig adviseur HBO-V NHL Hogeschool

Projectleiderschappen

 • November 2015-december 2016: projectleider accreditatie HRM HU
 • November 2015-december 2016: projectleider verbetertraject orientaalse talen en culturen. Zuijd.
 • Maart 2015-november 2015: projectleider accreditatie 2e graads leraren Inholland
 • September 2013-juni 2015: programmamanager borging eindniveau saxion
 • Mei 2013-september 2014: programmamanager toetsing, afstuderen en accreditatie, pabo HU
 • Oktober 2012-december 2013: projectleider implementatie toets en examinering Avans.
 • Oktober 2012 – september 2013: projectleider hersteltraject hogeschool Zuijd.
 • Mei-oktober 2012: projectleider accreditatie ACTA VU/UvA.
 • Oktober 2010 – maart 2012 projectleider accreditatie Media & entertainment Management (MEM-Inholland)
 • November 2008 – juni 2009 : accreditatietraject MER Hogeschool van Amsterdam en Oefentherapie Cesar Hogeschool Utrecht
 • 2010-2011 Projectleider International Talent Course, Hogeschool Utrecht.
 • 2010-2011 Projectleider Ontwikkelen van een National Transcript SRO (opleidingen Logopedie Nederland)
 • 2011-2012 Projectleider Ontwikkelen van een National Transcript NVM (Opleidingen Mondzorgkunde Nederland).