NNK-bijeenkomst 7 december. Eigenaarschap kwaliteit bij docenten

NNK-bijeenkomst 7 december. Eigenaarschap kwaliteit bij docenten

“Het (accreditatie)stelsel beoogt, binnen het geldende wettelijke raamwerk van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het eigenaarschap van docenten en studenten over de opleidingen te bevestigen en de administratieve lasten rond accreditatie bij de opleidingen en instellingen te verminderen”.

Deze passage is afkomstig uit de inleiding van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (september 2016) van de NVAO. Vorig jaar hebben we een bijeenkomst gewijd aan de positie van de opleidingscommissie in het kader van het accreditatiestelsel. In de komende bijeenkomst willen we de focus leggen op hoe docententeams de kwaliteit van de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs kunnen borgen en zij zich eigenaar van dit proces willen en kunnen voelen.

Via een tweetal presentaties van Joost Kirkels, docent HTRO  tevens als communicatietrainer betrokken bij Teamfocus traject Inholland en Annerie Zalmstra, teamleider opleiding Ergotherapie bij Zuyd Hogeschool, willen we enkele praktijkcases inbrengen.

Zij zullen daarbij de volgende vragen meenemen:

  • Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij het team t.a.v. de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs?
  • Wat betekent dit voor individuele leden van het team?
  • Wat betekent dit qua rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de teamleiders?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goed functionerend team?
  • Wat moet ‘centraal’ doen of wellicht laten zodat teams zich eigenaar voelen van de borging van kwaliteit van onderwijs?

Bij die laatste vraag kunnen we ons ook afvragen hoe kwaliteitszorgfunctionarissen kunnen bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten (rond accreditatie) en wellicht daardoor ook het proces van eigenaarschap van docenten kunnen bevorderen.

Programma
13.30 -13.40 uur Welkom en introductie op het programma door Frits Kamps (lid agendacommissie platform hbo)

13.40 – 14.30 uur Ervaringen uit het Teamfocus traject van Inholland door Joost Kirkels, communicatietrainer en docent HTRO

14.30 – 14.50 uur Pauze

14.50 – 15.40 uur Hoge werkdruk en curriculumvernieuwing. Het roer gaat om! Teamontwikkeling bij de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool door teamleider Annerie Zalmstra

15.40 – 16.00 uur Evaluatie en afsluiting naar volgende bijeenkomsten

Kosten
NNK-leden gratis
Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website