Nieuwsbrief 2: uitbreiding Deursen Onderwijsgroep

Nieuwsbrief 2: uitbreiding Deursen Onderwijsgroep

24 maart 2017 Blog 0

13/02/2017

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat de Deursen Onderwijsgroep en Pronaos Academy de handen ineenslaan. Hierdoor koppelen we onze ervaring met accreditatietrajecten aan onze onderwijskundige diensten. Wij zoomden toen in op ons trainingsaanbod, met leergangen op het gebied van; onderwijskwaliteit HBO;  onderwijskundigleiderschapopleidingscommissiesBKE en BKO.

Inmiddels hebben wij ons team uitgebreid met twee onderwijskundigen: Marieke van den Hout en Else de Haan.

 

Door de komst van Marieke en Else kunnen wij uw opleiding nog beter dan in het verleden ondersteunen op het gebied van:

Projectleider onderwijskwaliteit

Als projectleider onderwijskwaliteit geven wij leiding aan uw onderwijsverbetertrajecten. Bijvoorbeeld n.a.v. een her-accreditatie of ter voorbereiding op een accreditatie. Wij hebben dit recentelijk gedaan bij diverse opleidingen van HU, Zuyd, Inholland, VU en UvA.

Ontwikkelen van accreditatie-beleidsdocumenten

In deze rol helpen wij u uw beleid te ontwikkelen en te schrijven. Voorbeelden zijn het schrijven van kritische reflecties, toets nieuwe opleiding,  toetsbeleid, onderwijsbeleid, aanvraag NVAO-flexibele deeltijd, verantwoordingsrapportage prestatieakkoord.

Onderwijskundig projectleider

Wij kunnen zowel curricula helpen ontwerpen, ontwikkelen, evalueren als bijstellen.

Als projectleider hebben wij in de afgelopen jaren meer dan 40 opleidingen van o.a. Windesheim, Hogeschool Utrecht, Inholland, Hanzehogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Saxion geholpen bij het verbeteren van het curriculum.

Vrijblijvend verder praten?

Wilt u geheel vrijblijvend een keer met ons verder praten over de wijze waarop wij uw opleiding nu of in de toekomst kunnen ondersteunen? Mail of bel ons en we maken met u een afspraak. Wij komen graag bij u langs.

Chhetri Ober                                                    Paul van deursen

c.u.ober@pronaos.eu                                      paul@deursenonderwijsgroep.nl

06-13040916                                                   06-22686316