Nieuws

Hackaton Opleiding Fysiotherapie Hogeschool Rotterdam

Een belangrijk aspect in de motivatie van docenten om deel te nemen aan een cursus, is de vorm waarin het gegoten wordt. Wat je al weet hoef je niet nog een keer te horen en je wilt niet alleen iets maken voor het certificaat. Docenten zijn net studenten en willen graag met zinvolle activiteiten bezig…
Lees verder

Vacature OnderwijsPro

Vacature Onderwijskundige (16-32 uur)

Onderwijs.pro is een snelgroeiend adviesbureau dat is gespecialiseerd in de (onderwijskundige) kwaliteitsverbetering van het hoger beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (zie www.onderwijs.pro). Ook ondersteunen we brancheorganisaties en werknemers met Europese inschalingsvraagstukken en verzorgen we flexibele leerroutes naar mbo- en hbo-diploma’s. We bieden integrale ondersteuning op alle onderdelen van het onderwijs (onderwijsvisie, onderwijskunde, onderwijsorganisatie, kwaliteitscultuur,…
Lees verder

Bijeenkomst Platform HBO 6 februari 2020

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het begrip duurzaamheid is zo actueel dat het een gemiste kans is wanneer het onderwijs hier niet op in weet te spelen. Maar hoe werk je aan duurzaamheidsbeleid binnen een hogeschool? Wat wordt er binnen het curriculum van de hbo-opleidingen aangeboden? Waar staan we nu…
Lees verder

Dominique Sluijsmans, BTB en Onderwijs.pro ondersteunen scholen bij formatieve toetsing

Scholen hebben de belangrijke opdracht onderwijs te verzorgen dat leerlingen laat leren, groeien en hen ondersteunt in het toewerken naar een vervolgstap in hun (school)loopbaan. Binnen deze kerntaak is toetsing – het zorgvuldig nemen van beslissingen over leerlingen – een belangrijk aspect. De laatste jaren hebben scholen vooral behoefte aan handvatten hoe zij de formatieve…
Lees verder

Uitnodiging Bijeenkomst Platform HBO ‘Peer review & kwaliteitszorgsysteem’

Introductie Peer review wordt op verschillende plekken en manieren toegepast in het hoger onderwijs: studenten die elkaar reviewen (formatief of summatief), onderzoekers die elkaars voorstellen tegenlezen om een sterkere aanvraag in te dienen, en in het accreditatiestelsel voeren panels peer reviews uit (in die zin dat collegiale consultatie centraal staat) bij de ITK en natuurlijk…
Lees verder

Onderwijskwaliteit AHK HKU

“Ze zijn goed bezig” in het kunstonderwijs

Afgelopen weken hebben Peter Mul en ik een cursus mogen geven over onderwijskwaliteit in het HBO aan medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Dat de AHK en de HKU ervoor hadden gekozen om deze cursus gezamenlijk te volgen bleek een gouden greep, zoals één…
Lees verder