Nieuws

Afbeelding van een gang in een ziekenhuis met een aantal doktoren en verpleegkundigen

Nieuwe functie in BIG register: ‘Regieverpleegkundige’

Voor Onderwijs.pro is er werk aan de winkel. Recent is namelijk bekend geworden dat alleen verpleegkundigen die vanaf 2012 hun HBO opleiding hebben afgerond, zich binnenkort mogen registreren als regieverpleegkundige in het BIG-register. Overige hbo’ers en mbo- en inservice-opgeleiden met specifieke aanvullende opleidingen vallen onder een overgangsregeling. De laats genoemde groepen moeten volgens het ministerie…
Lees verder

Juichende kinderen achter een computer

We zijn partner geworden van Mediawijsheid.nl

Onderwijs.pro is partner geworden van Mediawijsheid.nl. Deze website is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid en bedoeld om mensen te informeren (en te helpen) om op een slimme en veilige manier gebruik te maken van (digitale) media. Doorlopende leerlijn Code Talent Aanleiding voor deze samenwerking is de doorlopende leerlijn Code Talent die Onderwijs.pro heeft ontwikkeld…
Lees verder

Bovenaanzicht van een aantal genodigden van het klantenberaad die samen met Dhr. Stevens het dialoogmodel bekijken.

Inspirerende bijeenkomst Utrecht met ons klantenberaad

Waar liggen de belangrijkste dilemma’s en uitdagingen in het huidige onderwijs? Op basis van deze kernvraag hebben wij met een groep specialisten, leidinggevenden en bestuurders afgelopen week gebrainstormd in Utrecht. In dit zogenaamde Klantenberaad waren faculteitsdirecteuren, CvB voorzitters en CvB leden, voorzitters van besturen en opleidingsmanagers van HBO, MBO en particulier onderwijs vertegenwoordigd. Hun verbinding?…
Lees verder

Bernhoven: Eerste ziekenhuis begeleid naar NLQF-validatie

Bernhoven is het eerste ziekenhuis dat ten behoeve van haar zorgopleidingen het NLQF validerings- en inschalingstraject doorloopt. Het validatieproces is inmiddels afgerond. Aan Onderwijs.pro is gevraagd om dit hele traject te begeleiden. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Omdat Bernhoven geen ervaring heeft met dit soort trajecten, werd in een verkennend gesprek bekeken in…
Lees verder

Afbeelding van twee kinderen die lachend in de camera kijken en achter een laptop zitten waar een game te zien is.

CodeTalentweek en de U-pas

In de zomermaanden organiseert Onderwijs.pro een CodeTalentweek in Utrecht. op basisschool de JazzSingel (Leidsche Rijn). Tijdens deze week worden elke dag workshops verzorgd waarin kinderen hun eigen game gaan maken. Hierbij worden allerlei vaardigheden zoals efficiënt problemen oplossen, mediawijs-heid, communiceren en creatief denken ontwikkeld. Natuurlijk is er ook genoeg tijd en ruimte om lekker met…
Lees verder

Een onderbeen met gele sok en zwarte schoen die een schopbeweging maakt.

Denk mee over toekomst accreditatiestelsel

Op 6 juni is er een bijeenkomstwaarin wordt gebrainstormd over de toekomst van het accreditatiestelsel ‘The Next Step’. Deze wordt georganiseerd vanuit het Nederlands Netwerk Hoger Onderwijs. Paul van Deursen van Onderwijs.pro is mede-organisator van dit evenement. Zowel het ministerie van OC&W als de NVAO-directie zullen de dialoog inleiden. Onder meer de volgende vragen komen…
Lees verder