Missie en Visie

Missie

Het is onze missie om docenten en managers met projecten, advies en trainingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en de verdere professionalisering van hun onderwijs.

Visie

Wij leveren een bijdrage aan de continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Professionele ruimte ontstaat als professionals voortdurend, visiegericht in dialoog gaan met elkaar over onderwijskunde, onderwijs en onderwijskwaliteit en bereid zijn elkaar aan te spreken en zich te verantwoorden over de wijze waarop zij hun professionele taak vervullen. Binnen deze ruimte stellen zij vast aan welke actuele onderwijskundige- en kwaliteitsdoelstellingen zij willen werken en stemmen de werkprocessen hierop af.

Teams kunnen op deze wijze zelfstandig gefundeerde beslissingen nemen, deze systematisch uitvoeren, evalueren en de resultaten borgen. Hierdoor ontstaat er een continue kwaliteitsverbetering die merkbaar is in alle lagen van het onderwijs. Op deze manier ontstaat een lerende, professionele opleiding/school waarin docenten resultaatgericht, systematisch en met plezier aan steeds beter onderwijs werken.