MBO conferentie “examencommissies, sleutel tot een goede examenuitvoering”

MBO conferentie “examencommissies, sleutel tot een goede examenuitvoering”

18/03/2015

Op vrijdag 6 maart vond de MBO conferentie “examencommissies, sleutel tot een goede examenuitvoering” plaats. Circa 150 examencommissieleden, managers, stafmedewerkers en examenexperts gingen daar met elkaar in debat over dit onderwerp.

Dat gebeurde ’s-ochtends in de vorm van rondetafeldiscussies. Zowel ICE als de Deursen Onderwijsgroep hebben een van deze ronde tafelbijeenkomsten geleid. De stellingen die daar besproken werden luidden:

 1. Onafhankelijkheid organiseren, hoe doe je dat?
  Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat examencommissies op een onafhankelijke wijze de kwaliteit van de examens beoordelen/ borgen. Verschillende ROC’s zijn echter verschillend georganiseerd en geven op verschillende wijze vorm aan de structuren, taken en verantwoordelijkheden van de leden.
 2. Hoe kan je kwaliteitsbewustzijn creëren? Hoe kan je de cultuurkant bevorderen?
  Het gaat hier om vragen als: hoe creëer je kwaliteitsgevoel bij iedereen? Hoe de urgentie dat examens kwalitatief goed moeten zijn? Hoe stimuleer je dat de pdca gaat draaien? Hoe evalueer en verbeter je? Hoe spreek je aan? Hoe creëer je draagvlak? En hoe zorg je ervoor dat de kwaliteitscultuur doorleefd wordt?
 3.  Hoe zorg je er voor dat je als examencommissie gelegitimeerd bent?
  Dit wordt bv bereikt door een transparantie examencommissie, een voorzitter die in positie gebracht is, een Cvb dat de examencommissies steunt, deskundige leden die het hele speelveld kunnen overzien.
 4. Welke faciliteiten werken bevorderend voor een goed werkende examencommissie?
  Het gaat dan om zaken als scholing, ondersteunende instrumenten en diensten (examenbureau, kwaliteitszorgmedewerkers etc.).

In het middaggedeelte verzorgden Roger de la Chambre (interimmanager, procesmanager/projectleider examinering mbo w.o. ROC ID College), Judith Leemker, (projectleider scholing mbo, medeopsteller Beschrijvingen Examen Taken, senior adviseur, Bureau ICE) en ik de workshop “Examencommissie: borger van examenkwaliteit en drager van kwaliteitscultuur”.

Judith Leemker bracht haar rijke ervaringen met het begeleiden van MBO examencommissies in. Roger belichtte de situatie vanuit zijn ervaringen, opgedaan als interimmanager bij het ID college, waarin hij leiding gaf aan een proces om organisatorische borging van de examinering te realiseren. Ikzelf belichtte de vele en sterke parallellen tussen de situatie in het HBO en het MBO en schetste een ideale Soll-situatie, voor zowel het HBO als het MBO.

Kern van de workshop: om de examencommissie optimaal tot haar recht te laten komen, moet de driehoek examencommissie-docent-manager op een professionele wijze vorm worden gegeven en moeten zij intensief met elkaar samenwerken. Hierbij bemoeien zij zich met elkaar, spreken zij elkaar aan en krijgen zij de PDCA-cyclus van toetsing en examinering rond.

Daarbij maakt het nog niet eens zoveel uit hoe een en ander is georganiseerd (bv wel of geen management in de examencommissie, twee of drie lagen), zolang maar duidelijk is hoe het georganiseerd is (en waarom zo) en zolang iedereen rolvast blijft en elkaar daarop blijft aanspreken.

In een lagerhuis-vorm hebben we gediscussieerd over stellingen. Alle deelnemers hebben vervolgens drie verbeteracties geformuleerd voor hun eigen opleiding. Een voor deze week, een voor eind van het school jaar en een voor medio 2016.

De laaste stelling luidde: “examencommissies meer lust dan last”. 100% van de deelnemers was het hiermee eens. Een conclusie die ook wij als workshopleiders van harte onderschrijven en een goede basis geven om, net als bij het HBO, ook in het MBO serieus werk te maken van examencommissies, professionele cultuur en goede examens.

Mijn presentaties vindt u hier. De presentatie van Roger over het traject bij het ID college is bij hem aan te vragen.

Mocht uw organisatie met ons in contact willen komen dan zijn wij uiteraard bereid geheel vrijblijvend kennis met u te maken.

Dr. Paul van Deursen, Deursen Onderwijsgroep

paul@deursenonderwijsgroep.nl

Roger de la Chambre Msc

rogerdelachambre@yahoo.com

Judith Leemker, ICE Msc.

JLeemker@bureau-ice.nl 

 

Meer weten over ons ondersteuningsaanbod?

Geef een reactie