MBO Conferentie ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’

MBO Conferentie ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’

24 maart 2017 Blog 0

05/02/2015

In het bestuursakkoord hebben de MBO Raad en OC&W afspraken gemaakt over de professionaliseringsinspanningen van MBO-scholen. In 2012 zijn hierop nog aanvullende afspraken gemaakt over de versterking van de professionele cultuur en de professionalisering van examenfunctionarissen. De inspectie stelde onlangs vast dat er 28 opleidingen kwalitatief onvoldoende zijn en 122 mbo-opleidingen waarvan de examinering onder de maat is. In “HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog, wordt een schets gegeven van de voortgang van professionalisering binnen de mbo-scholen. Een van de conclusies luidde:

De kwaliteit van de examinering en van de examentaken en -processen staat bij de meeste scholen op de agenda. Er wordt over het algemeen adequate aandacht besteed aan de professionalisering hiervan. We zien wel dat de organisatorische invulling van de examenfunctionaliteit sterk kan verschillen.’

We hebben zeer veel ervaring  opgedaan met het vormgeven van de wijze waarop aansturing, mandatering en verantwoordelijkheid in dit soort processen zich verhoudt tot dat van het management en de docenten. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij deze ervaring kunnen delen in de Conferentie ‘De examencommissie: sleutel tot goede examenuitvoering’.

Ik zal op deze conferentie ‘s-ochtends  een van de rondetafelbijeenkomsten over examencommissies leiden.

In het middaggedeelte verzorg ik de workshop Examencommissie: borger van examenkwaliteit en drager van kwaliteitscultuur.
In deze workshop gaan wij in op het belang van een goede examencommissie voor de kwaliteit van een opleiding. Dit belang is nauwelijks te onderschatten. Om de examencommissie optimaal tot haar recht te laten komen, moet de driehoek examencommissie-docent-manager op een professionele wijze vorm worden gegeven en moeten zij intensief met elkaar samenwerken. Hierbij bemoeien zij zich met elkaar, spreken zij elkaar aan en krijgen zij de PDCA-cyclus van toetsing en examinering rond.  In de workshop verkennen wij, samen met u, hoe u vanuit de huidige praktijk, waarin al veel cruciale kwaliteitselementen zijn verweven (pdca, borging, diversiteit van examens, certificeringsstructuur), vervolgstappen richting deze gewenste kwaliteitscultuur kunt zetten. Vragen die aan de orde komen, zijn: Kan een manager nog wel in een examencommissie zitting nemen? Moet je juist je beste docenten in de examencommissie zetten? Mag (of moet?) de examencommissie zich met visie, beleid en examenpersoneel gaan bemoeien? Et cetera

Hierbij concretiseren wij de discussie met onze ervaringen vanuit de praktijk (zowel MBO als HBO) en schetsen wij de worstelingen, dilemma’s en mogelijke oplossingsrichtingen die op dit gebied bestaan.

Deze workshop verzorg ik samen met Roger de la Chambre, interimmanager, procesmanager/projectleider examinering mbo, ROC ID College en  Judith Leemker, projectleider scholing mbo, medeopsteller Beschrijvingen Examen Taken, senior adviseur, Bureau ICE.

Meer informatie over het congres vindt u hier. Daar kunt u zich ook inschrijven.

Ik verheug me op dit congres en hoop u daar te ontmoeten.

 

Paul van Deursen

meer weten over ons aanbod?

Klik hier en hier

Geef een reactie