https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/foto-opleidingscommissies1-300x225-1.jpg?resize=600%2C280&ssl=1

Eendaagse cursus OpleidingsCommissie als kwaliteitspartner (HBO)

“Hoe ga je als Opleidingscommissie om met je versterkte rol bij de accreditatie en de evaluatie van het onderwijs? Wat is eigenlijk goed onderwijs en wat heeft de OER daarmee te maken? Hoe houdt kwaliteitszorg iedereen scherp? Bij wie moet je waarvoor zijn bij je opleiding? Hoe schrijf je een hoofdstuk bij de zelfevaluatie? En hoe kan je als Opleidingscommissie invloed hebben, ook zonder macht? In de eendaagse Leergang OpleidingsCommissies hbo trek je op met studenten en docenten van andere hogescholen. Een rijke leeromgeving met presentaties, uitwisselingen en opdrachten.


Opleidingscommissie en de kwaliteit van een opleiding

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Versterking bestuurskracht aangenomen. Daarin is vastgesteld dat de belangrijkste taak van een opleidingscommissie is te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. En die rol wordt verscherpt. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op onderdelen van de OER. Ook worden zij nauwer betrokken bij accreditatie, bijvoorbeeld door een eigen hoofdstuk te schrijven in de zelfevaluatie. Daarnaast speelt de OC een cruciale rol bij de evaluatie van een opleiding. De (nieuwe) rollen voor de opleidingscommissies treden al op 1 september 2017 in werking. Deze vergroting van verantwoordelijkheden maakt de verdere professionalisering en profilering van de commissies noodzakelijk.


Eendaagse cursus

In deze eendaagse cursus gaan we in op deze (nieuwe) taken van de opleidingscommissie. We gaan in op vragen als:

 • Wat is onderwijskwaliteit?
 • Wat is goed onderwijsbeleid en hoe adviseer je daarbij?
 • Waar gaat de OER over en waar moet je op letten wanneer je daarover een advies geeft?
 • Hoe evalueer je?
 • Hoe raadpleeg je je achterban?
 • Hoe interpreteer je bestaande evaluaties?
 • Waar trek je samen op met het management en waar ben je onafhankelijk?
 • Hoe ziet de onderwijsorganisatie eruit en hoe verhoudt de opleidingscommissie zich tot al die partijen?
 • Wat is de betekenis van accreditatie, hoe gaat dat in zijn werk en wie zijn erbij betrokken?
 • Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?
 • Hoe schrijf je een goed hoofdstuk voor de zelfevaluatie?

Door het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van wat er speelt bij de versterking van de rol van de opleidingscommissie per 1 september 2017. Je weet hoe je met je commissie deze kansen voor meer invloed op onderwijskwaliteit kunt benutten. En je hebt een beeld van wat je nog meer moeten weten en kunnen om er nog meer uit te halen.


Leren van en met elkaar

De belangrijkste theorie krijg je vooraf toegestuurd met enkele opdrachten. Op de dag zelf komen we daar dan kort op terug. Zodat er veel ruimte is voor het beantwoorden van vragen, het met elkaar zoeken naar oplossingen voor de eigen praktijksituaties, uitwisseling van kennis en ervaring, en het oefenen aan de hand van opdrachten.


Trainers

De training wordt verzorgd  door Paul van Deursen en Else de Haan van Onderwijs.pro.

Dr. Paul van Deursen promoveerde als onderwijskundige. Hij werkte de afgelopen 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste vijftien in het hbo. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderwijs- en onderzoekskwaliteit: eerst als hoofd concernkwaliteit van Hogeschool Utrecht en sinds twaalf jaar als zelfstandig adviseur/projectleider/trainer. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra van vrijwel alle hogescholen in Nederland bij (her)accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen en toetsbeleid, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams. Hij is lid van de agendacommissie van het Nederlands Netwerk Kwaliteit HBO.


Datum, kosten een aanmelden

Deze leergang wordt alleen incompany aangeboden. Informeer naar de mogelijkheden bij Paul van Deursen.


Deelnemers aan het woord

Als student ben ik pas twee maanden lid van de opleidingscommissie, dus alle informatie was nieuw. Ik kan met zekerheid zeggen dat de inhoud van de leergang op een hoog niveau is, omdat ik eerder een cursus heb gehad die ver onder dit niveau zat.” En nog een andere opmerking: “De feedback vanuit de deelnemers was voor mij de grootste winst van deze dag.”

Zeer leerzame training, informele bijeenkomst met voldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng. De manier en inhoud van de cursus zijn zeer zeker aan te raden bij zowel andere studenten als docenten. Leuk dat studenten en docenten in dezelfde dag zijn geplaatst.

Verstevig je professionele positie als OC en lever daarmee een maximale bijdrage aan de kwaliteit van je opleiding.

Schrijf je in
Inschrijving Incompany

Op maat

1 Dag(en)

Paul van Deursen

Schrijf je in
Inschrijving Incompany
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/CRKBO.jpg?resize=200%2C200&ssl=1