Kwaliteits- en professionaliseringscursussen HBO en universiteit najaar 2012

Kwaliteits- en professionaliseringscursussen HBO en universiteit najaar 2012

27/08/2012

Als gevolg van o.a. het verscherpte NVAO kader nemen alle hogescholen en universiteiten versneld maatregelen om het niveau van hun opleidingen te verhogen en te borgen en hun onderwijscultuur verder te professionaliseren. Het scherp positioneren van de examencommissies is hierbij het meest in het oog springend. Maar ook aan de andere onderwijscommissies (cuco, tc en oc), de leidinggevenden, de onderwijsteams en de individuele professionals worden andere eisen m.b.t. gedrag en houding gesteld dan in het verleden. Met ons cursusaanbod willen wij deze teams, leidinggevenden en professionals hierbij ondersteunen. Hiertoe heeft de Deursen Onderwijsgroep de volgende cursussen ontwikkeld:

 

Scriptie en Afstudeerniveau

Samen met de lector Methodologie en Wetenschapsfilosofie van Avans (dr. Paul Delnooz) hebben wij de tweedaagse cursus “Scriptie en Afstudeerniveau” ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor professionals die verantwoordelijkheid dragen voor het begeleiden van studenten naar het bachelor- en masterniveau en het bewaken van dit niveau, zoals leden van examencommissies, afstudeercommissies, curriculumcommissies, management en staf.

In de cursus gaan we inhoudelijk op zoek naar manieren om het scriptieniveau te verhogen.  Wat verstaan we onder het innovatieve karakter van onderzoek?  Wat verwachten we van een reflective practitioner? Wat is eindniveau? Twijfelen studenten wel voldoende aan alle soorten waarheden?  Hoe stimuleer je het kritisch reflecteren op bronnen en conclusies?  Wat betekent dit voor je onderzoekslijn? En vind je dit soort aspecten voldoende terug in de huidige afstudeerscripties?

In het tweede deel van de cursus laten we zien hoe je een kennisinfrastructuur rond toetskwaliteit en het eindniveau kunt bouwen en dit niveau kan borgen. Hierbij wordt speciaal ook ingegaan op de taken, bevoegdheden, rollen en cultuur van de examencommissie . Waar lopen deze commissies tegenaan en hoe kunnen ze dat oplossen?

In het voorjaar hebben wij deze cursus voor het eerst gedraaid.  12 cursisten van Hogeschool Avans, Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen en Inholland  waardeerden de cursus met een 8.3. Een kort verslag vindt u hier.

 

Professionele onderwijscultuur

Essentieel bij het invoeren van een professionele onderwijscultuur is dat er voldoende docenten en managers het gewenste gedrag en de gewenste houding gaan vertonen en hun collega’s hierop willen en durven aanspreken. De cursus “professionele onderwijscultuur” zoomt in op de houding die van docenten, medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht in een moderne kennisorganisatie. Moderne docenten en managers benoemen niet alleen problemen, maar formuleren oplossingen, beleggen deze op de juiste plek, volgen of de oplossing vervolgens adequaat wordt opgepakt, maken afspraken en houden zich daaraan, pakken hun verantwoordelijkheid, spreken  elkaar aan op resultaat en gedrag en stimuleren elkaar door het geven van feedback.

De cursus is bedoeld voor docenten, leidinggevenden en stafmedewerkers die vanuit een voorbeeldfunctie een bijdrage willen leveren aan het implementeren van een professionele onderwijscultuur.

 

Kwaliteit is mensenwerk

In deze cursus stellen we de “menselijk maat”, de “kwaliteit van relaties” en het belang van “zingeving” centraal. Deze cursus is bedoeld voor docenten, opleidingsmanagers en stafmedewerkers in het HBO en universiteit die de samenwerking met hun collega’s en studenten willen intensiveren, verdiepen en waardevoller willen maken. Onderwijsprofessionals die in hun team graag met meer passie, inspiratie en plezier willen (samen)werken. Vakmensen die de studenten en hun collega’s als partners beschouwen en in dit partnerschap willen investeren.

 

Leiderschap

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden (zowel staf als lijn) die hun leiderschapsstijl beter willen afstemmen op de eisen die een professionele kennisorganisatie stelt.  Ingegaan wordt op vragen als: Hoe dienend is uw leiderschapsstijl? Hoe sturend stelt u zich op ten opzichte van de docenten waaraan u leiding geeft? Hoe krijgt u uw team mee? Hoe geeft u uw team de maximale professionele ruimte? Hoe kunt u een inspirerende opleidingsvisie ontwikkelen?, Hoe stimuleert u docenten resultaatgerichter te werken?, Hoe equipeert en empowert u onderwijsteams?  Hoe stemt u beleid, uitvoering en ondersteuning beter op elkaar af?

 

Alle cursussen vinden plaats in de periode september-december 2012. Meer informatie over data, plaats en de manier van aanmelden vind u via het aanklikken van bovenstaande linken. Alle cursussen kunnen ook als maatwerk en incompany worden verzorgd. Voor maatwerk- en incompany-mogelijkheden kunt u contact opnemen met paul@deursenonderwijsgroep.nl (06 226 863 16).

Geef een reactie