Instellingstoets Kwaliteitszorg. De eerste ervaringen en de toekomst

Instellingstoets Kwaliteitszorg. De eerste ervaringen en de toekomst

19/05/2014

In 2011 is de Instellingstoets Kwaliteitszorg geïntroduceerd. Instellingen die op deze kwaliteitstoets positief werden beoordeeld, konden voor hun opleidingen volstaan met een beperkte opleidingsbeoordeling. Inmiddels zijn 29 instellingen beoordeeld. Tijd om binnen het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs de balans op te maken. En wel op 12 juni 2014 (1330-1600 uur, Cursuscentrum Domstad Utrecht).

Aspecten die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de ervaringen met de instellingstoets, gezien vanuit de instellingen en vanuit de NVAO?
  • Wat was het uitgangspunt en is dat gerealiseerd?
  • Hoe verhoudt zich de Instellingstoets tot de opleidingsbeoordelingen in de praktijk?
  • Hoe zit het met de administratieve last?
  • Wat is de toekomst van dit instrument?

Sprekers:
Mariska Wit,manager Onderwijskwaliteit en projectleider Instellingstoets Kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam.

Stephan van Galen, projectleider Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO


Programma
13.30 uur Welkom en opening door Paul Nieuwenhuis

13.35 uur Introductie onderwerp en sprekers door Annemieke Voets en Hanneke Schleicher.

13.45 uur De instellingstoets kwaliteitszorg, bezien vanuit de Hogeschool Rotterdam.

14.30 uur De instellingstoets kwaliteitszorg, vanuit het perspectief van de NVAO.

15.00 uur Pauze

15.10 uur Vragen en discussie met de zaal

15.45 uur Rondje halen en brengen

16.00 uur Sluiting

Kosten

NNK-leden gratis.

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

 

Tot slot: Binnen de agendacommissie NNK evalueren wij op 5 juni het NNK-jaar 2013-2014 en selecteren de onderwerpen voor het komende studiejaar. Als u ons input wilt geven hoe het NNK (nog) beter kan functioneren en/of welke kwaliteits/ accreditatieonderwerpen u volgend jaar op de agenda zou willen zien, schroom dan niet contact hierover met mij op te nemen (paul@deursenonderwijsgroep.nl). Uw opmerkingen en suggesties zullen dan in deze bespreking meegenomen worden.

Geef een reactie