Inschrijving zesde ronde leergang kwaliteit hbo

Inschrijving zesde ronde leergang kwaliteit hbo

24 maart 2017 Blog 0

07/10/2016

Begin 2017 biedt de Deursen Onderwijsgroep voor de zesde keer de Basisleergang Kwaliteit HBO aan. Dit doen wij ook dit jaar weer in nauwe samenwerking met Ouke Pijl (www.2reflect.nl). Inmiddels hebben circa 80 cursisten van vrijwel alle hogescholen van Nederland hieraan deelgenomen.

In deze leergang van drie dagen leren deelnemers effectiever bij te dragen aan de onderwijskwaliteit van hun opleiding en verstevigen zij hun professionele positie.

De leergang is vooral gericht op leden van curriculumcommissies, opleidingsmanagement, teamleiders en kwaliteitsadviseurs die betrokken zijn bij een opleidingsaccreditatie en/of bezig zijn met een curriculum-ontwerp of -ontwikkeling.

Het hart van de leergang zit op het grensgebied van onderwijskwaliteit (NVAO-accreditatie), kennisorganisatie en onderwijskunde. De vier NVAO-standaarden worden behandeld vanuit een integraal strategisch, organisatorisch, bedrijfskundig en vooral ook onderwijskundig perspectief. De centrale vragen daarbij zijn:

  • Hoe bouw je, gegeven de eisen die de vier standaarden stellen, een onderwijskundig en inhoudelijk goed en samenhangend curriculum?
  • Hoe borg je de kwaliteit daarvan?
  • Welke interne en externe partijen en stakeholders spelen in het onderwijs welke rol en hoe kunnen ze daarbij optimaal samenwerken?
  • Hoe creëer je bij je opleiding een professionele onderwijscultuur? En hoe bouw je een lerende kennisorganisatie?

Daarnaast komen thema’s als procesmanagement, auditting, evaluatiesystematiek en professioneel positie kiezen aan de orde.

De leergang wordt voorafgegaan door een intake. In de leergang gaan wij vervolgens maximaal in op de leervragen van de cursisten en de casuïstiek en ervaringen die zij willen inbrengen. Hierdoor stimuleren wij de onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de cursisten (van verschillende hogescholen, opleidingen en rollen) en brengen wij als trainers onze eigen praktijkervaring in.

De leergang wordt al jaren gewaardeerd met een gemiddelde van rond de 4.3 (5 puntschaal).

Mocht je docenten, opleidingsmanagers, teamleiders, curriculumcommissieleden of kwaliteitsadviseurs kennen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn, schroom dan niet hen hierop te wijzen.

Meer informatie over de plaats, data, inhoud, trainers en de te verstrekken materialen vind je hier.

Geef een reactie