“Gluren bij de buren”… wat kan het onderwijs leren van de zorg?

“Gluren bij de buren”… wat kan het onderwijs leren van de zorg?

18 oktober 2018 Blog 0

Vorige week donderdag is er een bijeenkomst geweest van het Nederlands Netwerk Kwaliteit. Onder het motto  “Gluren bij de buren” is een kijkje genomen in de kwaliteitszorg van de gezondheidszorg, een sector waarmee de sector onderwijs een aantal overeenkomsten deelt maar op onderdelen ook van verschilt. Twee sprekers hebben een voordracht gehouden. Ten eerste Marieke van Schelven, senior-adviseur Opleiden en Ontwikkelen bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Zij heeft de aanwezigen meegenomen in onder andere de landelijke ontwikkelingen in de kwaliteitszorg van medische (vervolg)opleidingen en de vormgeving hiervan binnen het Diakonessenhuis.

Tweede spreker was Jurjen Duker, kwaliteitsmanager bij Gezondheidscentrum Kloosterveen in Assen, een eerstelijnsgezondheidsorganisatie waarbinnen diverse zorgverleners intensief samenwerken om patiënten zorg op maat te geven. Thema’s die door hem nader uiteen werden gezet waren o.a. co-creatie met de patiënt, interdisciplinair werken aan kwaliteit in de kwaliteitscommissie, standaardisering in de zorg en professionele verantwoording.

Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen en er ontstond een interessante dialoog. Dit leverde voor de aanwezigen voldoende stof tot nadenken op over het kerndoel van deze bijeenkomst: welke inzichten op kwaliteit zijn er binnen de gezondheidszorg en op welke manier kunnen deze vertaald worden naar de kwaliteitszorg van het onderwijs om daaruit nog meer profijt te halen?

Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst (met dank aan Wiep Koehoorn) vindt u hier: nnk-pfhbo-gluren bij de buren-verslag voor nnk-20181011.