Even voorstellen: Harry Vos

Even voorstellen: Harry Vos

14/03/2012

Sinds enige tijd werk ik binnen de Deursen Onderwijsgroep. Op deze plek wil ik me dan ook even voorstellen.

Ik heb een achtergrond in de gezondheidszorg en dan met name in het sociale welzijnswerk. De afgelopen 25 jaar werk ik in het HBO (als docent, opleidingsmanager en projectleider).

In het HBO heb ik veel ervaring opgedaan met kwaliteit en de wijze waarop dat beleefd kan worden. Aan de ene kant wordt het verguist: de bekende papieren tijger zoals handboeken, procedures en vermoeiende procesbeschrijvingen. Maar kwaliteitszorg kan ook helpen: noodzakelijke administratieve processen worden op orde gebracht, mandaten en verantwoordelijkheden komen te liggen waar ze thuishoren en leeropbrengsten worden uitgewisseld.

In deze context heb ik in het HBO regelmatig meegewerkt aan opleidingsaudits en accreditaties; en wel aan beide kanten ‘van de tafel’.

Sinds de invoering van accreditaties (2001) en de daaruit volgende kwaliteitssystemen van hogescholen, wisselen veel opleidingen ervaringen met elkaar uit. Vaak heb ik op de hogescholen waar ik werkte de vraag horen stellen: “Hoe doe jij dat in jouw opleiding?” Beter kun je het niet krijgen in een onderwijsorganisatie die toegroeit naar een lerende kennisorganisatie. Alleen, de vraag stellen is hem nog niet beantwoorden. Het effect van kwaliteitszorg, gezien en uitgevoerd met alleen een bedrijfskundige en bedrijfseconomische bril, levert in mijn beeld niet altijd de kwaliteit op die zo gewenst is in het onderwijs.

Een voorbeeld:

Laatst sprak ik een collega (een docent in het HBO) over rendement. Ze vertelde me dat ze onlangs was geïnterviewd door een collega, die opmerkte: “Jullie NSE-cijfers zijn niet zo best hè?” Mijn gesprekspartner meldde me hoe geschrokken en ontdaan ze was over deze opmerking. Een klap in haar gezicht. Ze checkte terstond de cijfers na afloop van het gesprek en vond het zelf wel meevallen. Ook toen ze de cijfers vergeleek met die van de jaren daarvoor. Alleen maar groei. De beleving over de eigen rapportcijfers werd hier, maar ook in vele andere gevallen, verschillend geïnterpreteerd. Maar het heeft ook weinig zin om elkaar er mee voor de kop te slaan. De vraag is veel eerder: ”Hoe laat ik mezelf motiveren door de cijfers?” En dan wordt het in mijn beeld interessant om over kwaliteit na te denken.

Naar mijn idee wordt kwaliteitszorg nog steeds te veel ingezet om processen te beheersen. Kwaliteit kan echter ook als vehikel voor ontwikkeling worden opgepakt. Dan raakt het systeem aan de meer subjectieve kenmerken van een goede opleiding: leiderschap, samenwerken, professioneel werken, de docent als ‘motor’. Hierbij spelen andere krachten een rol: behoefte aan zelfstandigheid, erkenning, vertrouwdheid, creativiteit en zelfrespect. Kenmerken van de ‘onderstoom’ van organiseren (van Es, 2004, 2010). Kwaliteitszorg verandert dan in “zorg voor kwaliteit”.

In mijn samenwerking binnen de Deursen Onderwijsgroep kan ik laten zien dat een genuanceerde benadering van zorg voor kwaliteit opleidingen verder kan helpen in hun ontwikkeling:

  • diagnostisch: door meervoudig te kijken naar vraagstukken; kennis van de complexiteit van vraagstukken;
  • doelgericht en praktisch: meewerken om beter te worden;
  • midden in de dynamiek: ontwerp- èn ontwikkelgericht;
  • oog voor wat verbindt: visies, ambities, motto’s, doelen, beelden, ideeën, organisatie en plezier in samenwerking
  • authentiek: doorleefd, kritisch, oprecht en met humor.

Rest me om te melden dat ik me met plezier en trots aangesloten voel bij deze groep!

Voor contact en meer informatie:

harry@deursenonderwijsgroep.nl

Geef een reactie