Ervaringen instellingsaudit

Ervaringen instellingsaudit

24 maart 2017 Blog 0

26/01/2012

Op 26 januari 2012 stond de bijeenkomst van het Nederlands Netwerk Kwaliteit van het Hoger Onderwijs  (NNK) in het teken van het uitwisselen van de eerste ervaringen m.b.t. de instellingsaudit. Aanwezig waren o.a. Stephan  van Galen en Karl Dittrich (NVAO), Yvonne Eppink (Hanzehogeschool), Rob de Goede (Saxion) en Eric Logtenberg (TU Delft). Hieronder  de belangrijkste ervaringen:

Ervaringen vanuit de Hogescholen/ Universiteiten

– In essentie gaat het om:

  • het functioneren van het kwaliteitsbeleid. Zijn er kwaliteitsdoelen? Kwaliteitskaders? Functioneren die kaders? Werkt men volgens die kaders? Hoe is de communicatie tussen de verschillende niveaus van de school (CvB, instelling/ domein/ faculteit en opleiding). Tijdens de audit worden vooral de communicatielijnen gevolgd. Hoe gaat beleid van centraal naar decentraal en hoe gaan signalen van decentraal naar centraal?
  • Spreken de verschillende lagen dezelfde taal? Bedoelt bijvoorbeeld elke aggregatielaag hetzelfde onder woorden als competentiegericht onderwijs of kengetallen?
  • Is de documentatie op orde?

– De zelfevaluatie opbouwen rond de centrale vragen: Wat willen we? Hoe willen we het doen? Hoe checken we dat? En wat zijn de resultaten? Zorg er voor dat deze zelfevaluatie overal bekend en erkend is.

–   NVAO spreekt met CvB, RvT, en staf over het systeem, de P&C cyclus en gaat vervolgens bij enkele faculteiten/ opleidingen op basis van enkele onderwerpen (Trails genoemd) de diepte in. Voorbeelden van trails zijn het functioneren van de examencommissie, internationalisering, profileringsbeleid.

– Auditgesprekken leggen nadruk op de positie van de Hogeschool in de totale ontwikkeling. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen? Hoe checken ze dat? Hoe tonen ze aan dat ze “in control:  zijn? en of ze voldoende verbeterperspectief hebben?

– Van belang in de voorbereiding is een goede afstemming tussen de verschillende organisatieniveaus.

– Hieronder ook nog wat praktische tips ter voorbereiding op de instellingsaudit.

 

 

 

 Ervaringen NVAO

–          Durf je in de gesprekken zelfkritisch en kwetsbaar op te stellen. Dat nodigt de commissie uit mee te denken i.p.v. door een verhaal heen te prikken.

–          Instellingsaudit richt zich weer op de kwaliteitscultuur waarbij vanuit trots en in een relatief veilig klimaat kan worden gewerkt aan verbeteringen.

–          Het is van belang dat naast harde evaluaties bestuurders en managers ook rondlopen om op de werkvloer te voelen wat de effecten van beleid zijn. Wees niet selectief met het gebruik van evaluaties. Niet alleen de gunstige gebruiken en aantonen dat de ongunstige (methodologisch) niet deugen.

–          Stel je in de Kritische Reflectie kwetsbaar op. Hoe opener, hoe meer vertrouwen.

–          Ook gesprekken met de RvT. Hoe pak je kwaliteit op? Hoe hoog staat kwaliteit op de agenda?

–          NVAO kiest zelf studenten en docenten voor de panels.

–          Auditten om te checken in hoeverre beleid tot in de vezels van de organisatie is doorgedrongen, in hoeverre taken en bevoegdheden helder zijn en in hoeverre de overlegstructuur en cultuur effectief is.

–          Auditten om te checken hoe de communicatie verloopt en welke documenten daar bij horen.

–          Beleid kan strakker gemonitord worden.

–          Toegevoegde waarde van SLB nog niet aangetoond.

–          Documenten worden ook bestudeerd om de interactie tussen de lagen te beoordelen.

–          NVAO vormt zich ook een beeld van de school op basis van de keuzegids, de side-letters en cijfers.

Geef een reactie