Aanbod

Platform voor kennis- ervaring en instrumentuitwisseling voor alle huidige deelnemers en alumni van een van de leergangen onderwijskwaliteit hbo, oc, onderwijskundig leiderschap, bko, en bke.

Op het eind van de leergang kent de cursist de belangrijkste ins en outs die van belang zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, beoordelen, evalueren, verbeteren en veranderen / innoveren van HBO-onderwijs. Hij weet hoe een HBO-opleiding onderwijskundig en organisatorisch goed kan worden ingericht. Vanuit deze kennis van curriculumontwikkeling en curriculumorganisatie kan hij, vanuit zijn specifieke rol als onderwijskundig leider, de kwaliteit van dit onderwijs duurzaam positief beïnvloeden. Niet alleen weet hij hoe hij dat moet doen, hij kan dit ook vertalen in persoonlijk effectief gedrag.

Cursus basisdidactiek voor docenten tandprothetiek 

In deze training gaan we in op de (nieuwe) taken van de opleidingscommissie. We behandelen vragen als "Wat is onderwijskwaliteit?, Wat is goed onderwijsbeleid en hoe adviseer je daarbij? Waar gaat de OER over en waar moet je op letten wanneer je daarover een advies geeft? Hoe raadpleeg je je achterban? Waar trek je samen op met het management en waar ben je onafhankelijk? Wat is de betekenis van accreditatie, hoe gaat dat in zijn werk en wie zijn erbij betrokken? Hoe waardeer je je eigen opleiding op de kwaliteitscriteria van accreditatie?"

Door het volgen van deze training ben je op de hoogte van wat er speelt bij de versterking van de rol van de opleidingscommissie per 1 september 2017. Je weet hoe je met je commissie deze kansen voor meer invloed op onderwijskwaliteit kunt benutten en hoe je voor het management een strategische gesprekspartner ten behoeve van onderwijskwaliteit kan worden.

De leergang is bestemd voor beginnende docenten in het hoger beroepsonderwijs of voor docenten die zich didactisch verder willen ontwikkelen.De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het hoger onderwijs. Gecertificeerde docenten worden door alle hogescholen als gekwalificeerd docent erkend. Klik hier voor meer informatie. 

De deelnemer leert vanuit opleidingsdoelen en leerdoelen een basisontwerp voor een toets maken; een toetsmatrijs op te stellen en te analyseren; een toets op te stellen die voldoet aan kwaliteitscriteria; een cesuur voor de toets aan te geven en te onderbouwen; criteria voor afname van de toets te beschrijven; een toets te beoordelen en een toetsanalyse te maken; de resultaten van een toets te registreren; een toets te evalueren en op basis daarvan een verbeterplan te maken. Voor meer informatie, klik hier

Op het eind van de leergang kent de cursist de belangrijkste ins en outs die van belang zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, beoordelen, evalueren, verbeteren en veranderen / innoveren van HBO-onderwijs. Hij weet hoe een HBO-opleiding onderwijskundig en organisatorisch goed kan worden ingericht. Vanuit deze kennis van curriculumontwikkeling en curriculumorganisatie kan hij, vanuit zijn specifieke rol als onderwijskundig leider, de kwaliteit van dit onderwijs duurzaam positief beïnvloeden. Niet alleen weet hij hoe hij dat moet doen, hij kan dit ook vertalen in persoonlijk effectief gedrag. Meer weten of inschrijven? klik hier

Hoe is het hbo eigenlijk ontstaan? Hoe maak je goed onderwijs vanuit een visie dat ook voldoet aan de standaarden van de NVAO? Wat komt er kijken bij toetsen? Hoe evalueer je effectief? Kunnen (interne) audits inspireren? En hoe krijg je zaken voor elkaar in je organisatie?, waar is het eigenaarschap belegd? en hoe kies je positie? In de driedaagse Basisleergang onderwijskwaliteit hbo komt het allemaal aan bod. In een rijke leeromgeving waaraan vaak opleidingsmanagers, docenten, leden examencommissies, onderwijskundigen en kwaliteitsadviseurs deelnemen, kunnen deelnemers hun professionele positie binnen onderwijsorganisaties verder ontwikkelen. Meer lezen of inschrijven? klik hier