Dienstenaanbod kwaliteit en professionalisering VO

Dienstenaanbod kwaliteit en professionalisering VO

11/05/2012

De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs “interne auditsystemen” helpen opzetten.

Tijdens die werkzaamheden merkte ik dat VO scholen worstelen met professionalisering, systematisch werken en kwaliteit. Een situatie die vergelijkbaar is met het HBO van circa 10 jaar geleden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik, op basis van mijn HBO ervaring, hierbij ondersteuning kan bieden. Vooral aan scholen die, na een negatief inspectie-oordeel, wel willen verbeteren maar niet goed weten waar te beginnen en hoe dit systematisch en gestructureerd aan te pakken.

Om deze reden heb ik een dienstenaanbod samengesteld waarvan ik vermoed dat deze tegemoet komt aan de behoeften van veel VO-scholen.

Het dienstenaanbod bestaat uit:

1.    De verbeterscan onderwijs. Hierbij voer ik bij scholen een korte interne audit uit. Ik kan dat snel en effectief doen omdat ik zeer veel auditervaring heb in het HBO, VO en universiteit. Hierdoor kan ik snel bij een school of een team in kaart brengen wat het kernprobleem is en waar de kracht van de school of het team ligt om dit probleem aan te pakken. Op basis daarvan kan ik een advies uitbrengen over de manier waarop de school/het team een verbeterplan kan maken en uitvoeren. Scholen die bijvoorbeeld een rode kaart van de inspectie hebben gekregen, kunnen hierdoor snel de kern van hun probleem door mij in kaart laten brengen en hier vervolgens systematisch (PDCA) op sturen.

2.    Voor scholen die de ambitie hebben te transformeren naar lerende kennisorganisaties bied ik het opzetten van een intern auditsysteem aan. Ik train de mensen van de VO-school in kwaliteit, pdca en vooral ook auditting. De auditors voeren op elkaars school interne visitaties uit, brengen daarbij bij elkaar in kaart wat goed gaat, minder goed gaat en hoe men vanuit die situatie vervolgens een verbetertraject kan ingaan.

3.    Omdat kwaliteit pas echt werkt als de menselijke maat en de relatie tussen docenten, leerlingen en management centraal komt te staan (en niet de koude systemen), heb ik de cursus “kwaliteit is mensenwerk” ontwikkeld. In deze cursus leren de deelnemers hoe ze in hun team met meer passie, inspiratie en plezier kunnen (samen)werken en hoe ze daarbij de leerlingen en hun collega’s meer als partners kunnen beschouwen.

4.    Hiermee samenhangend is de cursus professionele onderwijscultuur. Zij is bedoeld voor docenten en leidinggevenden die graag een voorbeeldfunctie willen spelen bij de overgang van een politiek-ambtelijke cultuur naar een professionele cultuur. Zij is gericht op houdings- en gedragsaspecten zoals resultaatgerichtheid, aanspreken, doorzetten, verantwoording afleggen, verantwoording vragen en oplossingsgericht denken.

5.    Op het gebied van kwaliteit en professionalisering van een school zie ik een cruciale rol weggelegd voor de leidinggevenden. In de cursus leiderschap leren leidinggevenden wat hun leiderschapsstijl is en hoe dat past in de eisen van een moderne school (totaal anders dan leiding geven in de traditionele school). De leidinggevenden (of high potentials) maken vervolgens, met elkaar en met mij, een plan van aanpak om zich daarbij verder te ontwikkelen. In de cursus wordt ook veel geoefend.

6.    Tot slot bied ik het kwaliteitsabonnement aan. Dit abonnement komt er op neer dat scholen bij mij kwaliteitsmedewerkers kunnen inhuren. Experts, die snel en op maat kunnen worden ingezet om de kwaliteitsambities van scholen te helpen realiseren.

Hiermee denk ik een mooi en compleet pakket aan te kunnen bieden aan VO-scholen die serieus werk willen maken van kwaliteit en professionalisering. Uiteraard ben ik altijd bereid tot een geheel vrijblijvend gesprek.

Geef een reactie