DAS conferentie: borging eindniveau Applied Science

DAS conferentie: borging eindniveau Applied Science

24 maart 2017 Blog 0

12/03/2014

Op 14 november 2013 werd voor het eerst de DAS Conferentie Applied Science georganiseerd. Samen met Paul Smeets (HAN) gaf ik daar een presentatie over de borging van het eindniveau.

In mijn deel van de presentatie ging ik in op de vraag wat er van HBO-studenten kan worden verwacht als beroepsbeoefenaar, als reflective practitioner en als praktijkgericht onderzoeker. Deze visie moet scherp worden geformuleerd en vervolgens worden vertaald in beoordelingsinstrumenten. Daarnaast is het van belang dat de opleiding een kennisinfrastructuur opzet rond toetsing en eindniveau. De belangrijkste spelers in deze kennisinfrastructuur moeten, om het niveau van de opleiding te kunnen bewaken, als co-makers op een professionele manier met elkaar samenwerken. Mijn presentatie vindt u hier

Vervolgens ging Paul Smeets in op de wijze waarop hij deze principes daadwerkelijk in de praktijk heeft gebracht. Hij ging in op de ervaringen van zijn instituut t.a.v. de ontwikkeling en de uitvoering  van een systeem om het eindniveau van de opleidingen te borgen. Daarbij kwam aan de orde: het belang van de borging van het eindniveau, de concretisering van ‘eindkwalficaties’, het  toetssysteem voor de ontwikkeling van competenties (en dus ook de eindkwalificaties) en de problemen, de mogelijke oplossingen en de vragen die met dit onderwerp samenhangen. Zijn presentatie vindt u hier

Onze twee verhalen sloten, zij het op verschillende abstractieniveaus, erg goed op elkaar aan.

Geef een reactie