Cursussen

https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/people-woman-coffee-meeting.jpg?resize=300%2C200&ssl=1

Basisleergang onderwijskwaliteit (HBO)

“Hoe is het hbo eigenlijk ontstaan? Hoe maak je goed onderwijs vanuit een visie dat ook voldoet aan de standaarden van de NVAO? Wat komt er kijken bij toetsen? Hoe evalueer je effectief? Kunnen (interne) audits inspireren? En hoe krijg je zaken voor elkaar in je organisatie?, waar is het eigenaarschap belegd? en hoe kies je positie? In de driedaagse Basisleergang onderwijskwaliteit hbo komt het allemaal aan bod. In een rijke leeromgeving waaraan vaak opleidingsmanagers, docenten, leden examencommissies, onderwijskundigen en kwaliteitsadviseurs deelnemen, kunnen deelnemers hun professionele positie binnen onderwijsorganisaties verder ontwikkelen. Hierdoor leren ze effectiever bij te dragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Bekijk cursus
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/writing-notes-idea-conference.jpg?resize=300%2C200&ssl=1

Basisleergang Onderwijskundig Leiderschap (HBO)

Op het eind van de leergang kent de cursist de belangrijkste ins en outs die van belang zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, beoordelen, evalueren, verbeteren en veranderen / innoveren van HBO-onderwijs. Hij weet hoe een HBO-opleiding onderwijskundig en organisatorisch goed kan worden ingericht. Vanuit deze kennis van curriculumontwikkeling en curriculumorganisatie kan hij, vanuit zijn specifieke rol als onderwijskundig leider, de kwaliteit van dit onderwijs duurzaam positief beïnvloeden. Niet alleen weet hij hoe hij dat moet doen, hij kan dit ook vertalen in persoonlijk effectief gedrag.

Bekijk cursus
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/person-apple-laptop-notebook.jpg?resize=300%2C200&ssl=1

Leergang OpleidingsCommissies (HBO)

“Hoe ga je als Opleidingscommissie om met je versterkte rol bij de accreditatie en de evaluatie van het onderwijs? Wat is eigenlijk goed onderwijs en wat heeft de OER daarmee te maken? Hoe houdt kwaliteitszorg iedereen scherp? Bij wie moet je waarvoor zijn bij je opleiding? Hoe schrijf je een hoofdstuk bij de zelfevaluatie? En hoe kan je als Opleidingscommissie invloed hebben, ook zonder macht? In de eendaagse Leergang OpleidingsCommissies hbo trek je op met studenten en docenten van andere hogescholen. Een rijke leeromgeving met presentaties, uitwisselingen en opdrachten.

Bekijk cursus
https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/notes-macbook-study-conference.jpg?resize=300%2C200&ssl=1

Basiskwalificatie examinering (BKE)

Toetsing staat binnen iedere hogeschool in de schijnwerpers. Dit komt door recente ontwikkelingen, zoals de verandering in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap, de verandering in het accreditatiestelsel en het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van de Vereniging Hogescholen.
De scholing BKE van PRONAOS Academy en Deursen Onderwijsgroep voldoet aan de gestelde BKE-eisen.

Bekijk cursus
https://i1.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/study-1.jpg?resize=300%2C200&ssl=1

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Veel professionals kiezen vanuit hun passie voor het beroep docent. De transitie van vakprofessional naar het docentschap is echter niet eenvoudig. Zo heb je te maken met groepsdynamica, gemotiveerde en minder gemotiveerde studenten, de complexiteit van een toets ontwikkelen en afnemen, feedback geven aan en ontvangen van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.

Bekijk cursus