Code Talent: de leerlijn voor het basis- en voortgezet onderwijs!

Code Talent: de leerlijn voor het basis- en voortgezet onderwijs!

Een perspectief voor een leven lang leren

Code Talent is een leerlijn die bestaat uit cursussen programmeren, opgebouwd uit levels, voor kinderen van 7-16 jaar. De leerlijn is ontworpen voor het funderend onderwijs en sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. De pilotfase is afgerond en het blijkt zo’n succes dat Code Talent nu wordt aangeboden aan basisscholen.

Waar het allemaal begon

Code talent is ontwikkeld vanuit de visie van een leven lang leren en de merkbare behoeften van onze (werk)omgeving aan het toegerust zijn voor de digitale samenleving. De Human Capital agenda bijvoorbeeld benoemt de groeiende vraag naar ICT-professionals en bespreekt met bedrijven en onderwijsinstellingen hoe men meer kan doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst.

Een rapport van het Rathenau Instituut beschrijft dat men nog onvoldoende toegerust is voor de digitale samenleving. Wel waardeerden we regelmatig onze apps, onze software en onze technologie op, maar we vergaten de maatschappij te updaten, aldus het rapport.

Digitale samenleving, apps, software en technologie.

Onderzoek voor het funderend onderwijs belicht dat verschillende vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan concreet lesmateriaal met een duidelijke opbouw en doorgaande lijn voor.

Hoe ziet Code Talent eruit

Met de lancering van Code Talent wil Onderwijs.pro aan de gewenste ‘update’ gehoor geven en scholen ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid.

Met Code Talent werken kinderen aan een reeks vaardigheden zoals deze door SLO (2017) beschreven zijn en uiteindelijk een onderdeel worden van het curriculum van basisscholen en vo scholen. Het accent ligt op het leren programmeren. Om kinderen en scholen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen heeft een team van onderwijskundigen de leerlijn Code Talent ontwikkeld.

SLO doelen digitale geletterdheid (2017)
Doorlopende leerlijn

Het doorlopend programma bestaat uit levels met een opbouw in modulen en moeilijkheidsgraad. Naast het programmeren leren de leerlingen samenwerken, communiceren, inzetten van hun creativiteit en logisch nadenken. Stuk voor stuk belangrijke vaardigheden voor de toekomst.

Kinderen zijn actief bezig met programmeertaal en er wordt gebruik gemaakt van realistische taken door de inzet van echte programmeertalen die aansluiten bij hun niveau, tempo en de belevingswereld. Door actief leren met echte taken en het voortbouwen op de voorkennis van leerlingen, is de transfer van leren groter hetgeen zorgt voor een efficiënter verloop van de leerprocessen van de lerende.

Kinderen aan het werk tijdens een Code Talent les.

Scholen kunnen de leerlijn aanschaffen en inbedden in het curriculum. Onderwijs.pro kan docenten trainen in het geven van de lessen. Ook kan de leerlijn volledig door trainers van Onderwijs.pro verzorgd worden.

Onze wens is om uiteindelijk de leerlijn ook aan volwassenen aan te bieden. We blijven leren en ontwikkelen…een leven lang.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons aanbod? We leggen u graag uit wat we voor uw school kunnen doen! U kunt contact met ons opnemen via info@code-talent.pro of telefonisch met Britt Bakker via 06 21 715 590.

Informatiebrochure Code Talent

Alle informatie over Code Talent vindt u op onze website. Hier kunt u ook de uitgebreide informatiebrochure downloaden.

Referentie

Dochy, D. F. (2015). High impact learning anno 2022: model voor de toekomst–Over aanpak en sturing. Retrieved February, 9, 2016.

Human Capital Agenda ICT (2018) https://dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/HCA-ICT-2018.pdf

Kool, L., J. Timmer, L. Royakkers en R. van Est, (2017). Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Den Haag, Rathenau Instituut.

SLO, (November, 2017), Concept-leerlijnen voor 21e eeuwse vaardigheden Kijkwijzers voor het volgen van ontwikkeling. Enschede: SLO.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.