Categorie: Blog

Verslag NNK bijeenkomst: Hoe kunnen we studentbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vergroten?

Vorige week donderdag 10 oktober 2019 organiseerden we als NNK een bijeenkomst over de betrokkenheid van studenten bij kwaliteitszorg. Formeel is die betrokkenheid in de afgelopen jaren verstevigd omdat de opleidingscommissies een stevige wettelijk verankerde rol in de kwaliteitszorg hebben gekregen. En bij visitatie is er het studentenhoofdstuk als onderdeel van de zelfevaluatie en hebben…
Lees verder

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Kwaliteit HBO ‘Hoe kunnen we studentenbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vergroten?’

Formeel is de betrokkenheid van studenten in de afgelopen jaren verstevigd omdat de opleidingscommissies een stevige wettelijk verankerde rol in de kwaliteitszorg hebben gekregen. En bij visitatie is er het studentenhoofdstuk als onderdeel van de zelfevaluatie en hebben studenten een belangrijke rol in het visitatiepanel. Hoe heeft de studentbetrokkenheid bij kwaliteitszorg vorm gekregen? Aan de…
Lees verder

Kwaliteitszorg next step: instellingsaccreditatie

Op donderdag 6 juni organiseerde ik, samen met Lisette Winsemius van de HvA en Paul Nieuwenhuis van Saxion, het NNK-congres: Accreditatie: the next step. Tijdens het congres, wat onder voorzitterschap stond van Marcel de Haas (Haagse Hogeschool), was de centrale vraag: ‘Waar moet het naar toe met het accreditatiestelsel?’ Deze vraag wilden we beantwoorden vanuit…
Lees verder

Vakbekwaamheidsbewijs halen op de werkvloer voor iedereen

“Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden. Dat is niet alleen nodig voor de arbeidsmarkt. Het is ook heel leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen.” Met deze quote geeft Minister Koolmees het…
Lees verder

Afbeelding van een scrabble plankje met het woord 'audit'

Goed Onderwijs Beter maken

De Lerende, Interne Audit bij ROC Samenvatting Onderwijs.pro hanteert de missie om goed onderwijs beter te maken. Met veel enthousiasme bezochten we dan ook onlangs een ROC-opleiding die ons benaderde voor een lerende audit om hun toetsing door te lichten. Deze auditdag had als doel in kaart te brengen waar de opleiding staat en aanknopingen…
Lees verder

Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs

Op 11 april jongstleden organiseerde het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs de netwerkbijeenkomst “Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs”. Gedragscode in het onderwijs In het onderwijs is deze code van betekenis als onderwerp van kennisoverdracht en training en als normatief kader bij wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksstages van studenten. Wetenschappelijk onderzoek van studenten valt daarmee binnen…
Lees verder